Med gratis redekasser kan du som virksomhed hjælpe med til at bevare den truede mursejler.

For mange er mursejleren lyden af sommer. Dens ikoniske hvin kan høres fra mursejlerflokken, når den suser rundt i byen i sommeraftenen på jagt efter insekter.

Desværre er mursejleren en truet fugleart og derfor har Kolding Kommune iværksæt en særlig indsats for at bevare byfuglen. Indsatsen går ud på at sætte 150 redekasser op til mursejleren på kommunale bygninger. Men håbet er også, at private og virksomheder har lyst til at støtte mursejleren og sætte redekasser op på deres ejendom.

– At mursejleren er i tilbagegang skyldes flere ting, blandt andet et mindsket fødeudbud og at mursejlerne i stigende grad bliver hjemløse og mangler ynglesteder. Det sidste kan vi relativt nemt gøre noget ved og derfor har vi besluttet, at vi skal have flere redekasser op i Kolding. Alle der sætter mursejler-redekasser op, er med til at gøre en forskel for den lokale biodiversitet, fortæller skov- og landskabsingeniør Anne-Birgitte Hallas fra Kolding Kommune og tilføjer:

– Vi uddeler redekasserne gratis, men du skal selv sørge for at få dem sat op.

Der er dog særlige krav til mursejlerens redekasser. De skal placeres i mindst 1. sals højde, der skal være plads til 3-6 redekasser, da mursejleren er en flokfugl og redekasserne må ikke placeres i direkte sol.

Send en mail til bynatur@kolding.dk for at få gratis redekasser
For at få gratis redekasser, skal du sende en mail til bynatur@kolding.dk, hvor du oplyser navn og adresse, samt hvor mange kasser, du ønsker at opsætte. Så vil du blive kontaktet af Anne-Birgitte Hallas eller en af hendes kolleger for at aftale nærmere.

Som udgangspunkt skal du selv hente kasserne – enten i Bæredygtighedshuset på Kolding Bibliotek eller i Business Kolding i Pakhuset Kolding. Det er tømrerelever på Hansenberg, der har bygget de redekasser, som Kolding Kommune nu uddeler gratis.

Hvis du hænger redekasser op, får du et mursejlerbevis, så længe lager haves.

Mursejleren er en renlig fugl
Hvis du har mulighed og lyst til at sætte redekasser op til mursejleren, men er nervøs for om den sviner på bygningen, så kan biolog Line Ankjær berolige med, at mursejleren er en meget renlig fugl.

– I modsætning til bysvalen, der godt kan svine, der hvor den har rede, så er mursejleren et renligt bekendtskab. Forældrefuglene æder nemlig ungernes fugleklatter og rydder på den måde pænt op efter sig, fortæller Line Ankjær.

Krav til opsætning af mursejler-redekasser:
• En egnet bygning med udhæng, så kasserne ikke kommer i direkte sollys.
• Plads til mindst tre kasser, da mursejleren er en social fugl.
• Afstand mellem kasserne skal være mindst 40 cm. Gerne mere.
• Placering skal være i 1. sals højde. Det vil sige, at redekasserne ikke kan sidde på et etplans-hus. 
• Der skal være fri indflyvning.
• Kasserne skal helst hænge mod nord eller nordøst, eller i hvert fald ikke i direkte sol.
• Man skal selv sætte kasserne op.