I en tid hvor bæredygtighed og social ansvarlighed bliver stadig vigtigere, tager Andresen’s VVS i Fredericia føringen ved at udarbejde en omfattende ESG-rapport, der bruges aktivt i firmaets hverdag.

Hvad er ESG?

Det spørgsmål møder man stadig, når virksomhedernes konsulenter har travlt med kaste om sig med internationale begreber, så inden vi når til interviewet med Stig Andresen og Jan Søe Dybdal, så er her en kort præsenteret.

ESG står for Environmental, Social, and Governance – tre centrale områder, der måler en virksomheds bæredygtighed og samfundsansvar. Environmental dækker over miljøpåvirkninger som CO2-udledning, energiforbrug og affaldshåndtering. Social handler om forholdet til medarbejdere og samfund, herunder arbejdsforhold, diversitet og ligestilling. Governance refererer til ledelsespraksis, herunder bestyrelsens struktur, etiske retningslinjer og gennemsigtighed.

Andresen’s VVS har taget ESG-rapportering til sig som et værktøj til at forbedre og dokumentere deres bæredygtige og sociale initiativer, og det har været en lærerig proces, hvor man allerede gjorde mange ting i forvejen, det fortæller bestyrelsesmedlem Jan Søe Dybdal.

– Først og fremmest er det ikke et lovkrav for små- og mellemstore virksomheder at lave en ESG-rapport, men mange større virksomheder gør det, og her er det også lovpligtigt. Vi talte om det i bestyrelsen, fordi vi allerede er leverandører til mange større virksomheder, hvilket naturligvis smitter af. Jeg synes også, det er vigtigt at se ind i den tid, vi går i møde. Det betyder noget. Da vi begyndte at undersøge, analysere og dykke ned i ESG, fandt vi også ud af, at Stig og co. allerede gjorde mange ting i forvejen. Nu er det lagt ind i rapporten, siger Jan Søe Dybdal.

https://www.ibc.dk/fredericia-middelfart/uddannelser/hf-og-vuc/

Investering i bæredygtighed

I en tid, hvor bæredygtighed og virksomheders sociale ansvar bliver stadig vigtigere, tager flere organisationer innovative skridt for at forbedre deres rapporteringsprocesser. En virksomhed, der har gjort netop dette, er XYZ Firma, som har udviklet en avanceret rapporteringsmodel, der går langt ud over de traditionelle skabeloner. Ved hjælp af økonomisk støtte fra Erhvervshus Syd og egen investering har de skabt en omfattende rapport, der dækker alt fra CO2-tal til målsætninger og FN’s verdensmål.

– Vi er gået skridtet længere end de skabeloner, hvor man kan skrive tal ind og få en standardrapport. Vi søgte Erhvervshus Syd om tilskud til at lave den første rapport, og fik 60.000 i tilskud, og så har vi naturligvis også selv brugt økonomi på rapporten, der indeholder alt fra CO2-tal, målsætninger og verdensmål, som man skal følge. Nu er 2023-rapporten klar, og i 2025 er vi klar med den næste, forklarer Stig Andresen.

Grønne løsninger og teknologi

– Vi gør det grundlæggende, fordi vi bliver nødt til at tænke i den grønne bane, hvor vi leverer mange løsninger. Det er alt fra fjernvarmeservice, energiservice, hvor vi optimerer varmen og energien, det kan være med nye løsninger og ny teknologi. Der sker meget i disse år. Vi var hurtige til at beslutte at sætte ord på vores arbejde med ESG. Omvendt kunne vi vælge at hoppe med fra starten eller få det trukket ned over hovedet, vi valgte det første, fortsætter Stig Andresen.

Fremtidssikring af VVS-branchen

Når det kommer til fremtidens behov, er nogle ting uundgåelige. Elementer som elektricitet, VVS, vand, varme og strøm vil fortsat være nødvendige selv om hundrede år. For at sikre, at deres virksomhed forbliver relevant og bæredygtig, har XYZ Firma truffet strategiske beslutninger for at optimere deres installationer og miljøpåvirkning.

– El og VVS vil der også være brug for om 100 år. Vand, varme og strøm er der også brug for der, og når vi blandt andet optimerer installationer, skal vi også være med. Det er klart, derfor kontaktede vi rådgiver Michael Poulsen, som har hjulpet os med at lave rapporten. Arbejdsmæssigt har vi haft kontakt til vores leverandører, og det er mange forskellige mennesker, fra benzinselskaber til grossister. Det gav os en oversigt over CO2 osv., siger Stig Andresen.

Forberedelse til udbudsprocesser

– Ser man ind i udbudsprocesser i dag, både hos private og offentlige virksomheder, stilles der krav. Har man gjort sit forarbejde og styr på nøgletallene, er processen også nemmere, når man byder på et udbud. Derudover ligger der også de strategiske tanker omkring forretningsudviklingen og hvordan man driver virksomhed. Hvad gør vi selv for at optimere energi, affald og lignende i en tid, hvor affald bliver en ressource. Det er i sidste ende også løsninger for Hr. og Fru. Jensen. De kræver også energieffektive og bæredygtige løsninger, og her spiller Andresen’s VVS en central rolle, forklarer Jan Søe Dybdal.

Med fokus på uddannelse og social ansvarlighed, tager virksomheden konkrete skridt for at sikre fremtidens arbejdskraft og støtte lokalsamfundet.

– Ser man på S’et i vores ESG-rapport, har vi også et socialt ansvar som fokus, derfor tager vi lærlinge. Vi skal sikre fremtidens arbejdskraft. Når vi arbejder med verdensmålene, er der 17 verdensmål, vi har valgt at sætte særlig fokus på tre: Bæredygtig energi, Kvalitetsuddannelse, Anstændige jobs og økonomisk vækst, siger Jan Søe Dybdal.

– Vi glæder os til at præsentere rapporten for vores kunder, og vi kommer naturligvis også til at fortælle meget mere. Det er vigtigt, at vi tænker os om, fordi det vi laver og gør, har indvirkning på klima, mennesker og vores forretningsudvikling. Vi spiller en rolle i samfundet, og derfor betyder efteruddannelse og uddannelse af medarbejdere i forhold til at være en del af de bæredygtige løsninger. Vi støtter også lokalsamfundet i dagligdagen, både via sponsorater og når vi hjælper unge mennesker, der har brug for et skulderklap og et skub, supplerer Stig Andresen.

Fremtidens arbejdskraft

– Vi gør også en social indsats for at få flere unge til at vælge de erhvervsfaglige uddannelser. Det gør vi på flere niveauer, både ved det brede samarbejde med Fredericia Håndværkerforening, men også ved at tale med de unge generelt, det giver os en stor værdi og det at se, når det så lykkes, det er alt værd, slutter Stig Andresen