Det skal være trygt for børnefamilier og andre tilskuere at komme på stadion. Derfor har et enigt Folketing i dag vedtaget et lovforslag, som skal styrke indsatsen mod hooligans. Lovforslaget giver blandt andet politiet mulighed for at bortvise personer fra stadionområdet, hvis de udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med højrisikokampe. Lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2023.

Den danske fodboldscene har været præget af flere episoder med vold og uroligheder. Senest fandt et større sammenstød mellem fangrupperinger sted på Glostrup Station den 13. maj 2023. Politiet har i perioden fra den 15. juli 2022 til den 17. maj 2023 foretaget i alt 354 sigtelser i forbindelse med fodboldkampe i Superligaen. Sigtelserne vedrører blandt andet vold og hærværk samt overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, våbenloven og lov om euforiserende stoffer. Samtidig var der pr. 14. maj 2023 i alt 108 personer, der har fået en generel karantæne mod at komme på fodboldstadion.

Med henblik på at komme problemerne med hooliganisme til livs nedsatte den daværende justitsminister i efteråret 2022 en ekspertgruppe, som skulle drøfte nye tiltag, der kan dæmme op for uroligheder og kriminalitet i forbindelse med visse fodboldkampe. Ekspertgruppens anbefalinger mundede ud i en bred politisk aftale om at gennemføre de anbefalinger, der var enighed om i ekspertgruppen.

Et enigt Folketing har i dag vedtaget et lovforslag, der skal implementere de nødvendige lovændringer fra den politiske aftale. Med lovforslaget får politiet blandt andet mulighed for på forhånd at beslutte at tilbageholde udvalgte tilskuersektioner efter risikokampe for at undgå tumult. Derudover udvides listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne, så politiet i særligt alvorlige tilfælde kan give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe for eksempel deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til eksempelvis at tage fodboldtrøjen af.

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) siger:

-Det skal være trygt og sjovt at tage med familie og venner til fodbold i hele landet, og vi skal derfor have bekæmpet alle optræk til vold, ballade og hærværk i forbindelse med kampe. Derfor er jeg overordentligt glad for, at et [bredt flertal/enigt Folketing] i dag er gået sammen om at give politiet og klubberne flere værktøjer til at komme fodboldvolden til livs. Det er fuldstændig uacceptabelt, når der udspiller sig voldsomme scener både før, under og efter kampe. Jeg håber, at tiltagene kan være med til at få folk til at ændre adfærd, men hvis det viser sig nødvendigt, er jeg klar til at stramme skruen yderligere. Jeg elsker selv at se fodbold på stadion, og jeg håber, at vi kan fastholde kampene som en god og festlig oplevelse for rigtig mange danskere. Fodbold må aldrig blive brugt som undskyldning for at begå vold eller hærværk.

Dialogforummet fortsætter med at følge udviklingen på fodboldområdet

Som led i den politiske aftale er efterårets ekspertgruppe blevet videreført som et permanent dialogforum bestående af repræsentanter fra politiet, Divisionsforeningen, DBU, fanmiljøet og superligaklubberne. Dialogforummet har til formål at sikre gode rammer for afvikling af fodboldkampe, løbende følge op på udviklingen og effekten af de tiltag, der iværksættes på fodboldområdet, samt komme med forslag til nye tiltag.

De øvrige tiltag fra den politiske aftale, der ikke kræver lovændring, dækker blandt andet over en forebyggende indsats over for unge fans, som skal sikre, at de unge ikke bliver inddraget i riskfans-miljøet, en forbedret fælles kommunikation mellem klubber, fans og politi forud for risikokampe samt øget anvendelse af politiets dialogkoncept.

Baggrund

Der blev i oktober 2022 indgået en bred politisk aftale om en styrket indsats mod hooligans. Aftalen blev indgået på baggrund af en afrapportering udarbejdet af en ekspertgruppe, nu dialogforummet. Fire elementer i aftalen kræver lovændring, og det er disse lovændringer, som et enigt Folketing i dag har vedtaget. Lovforslaget betyder:

at listen over strafbare handlinger, der kan give generel karantæne fra fodboldkampe, bliver udvidet. En generel karantæne er et forbud mod at opholde sig ved fodboldkampe og inden for et område på indtil 500 meter fra det sted, hvor fodboldkampen afholdes (3000 meter ved udebanekampe). Fremover kan politiet således give karantæne i op til fire år, hvis man i forbindelse med fodboldkampe deltager i slåskampe, overtræder knivloven eller tvinger andre til for eksempel at tage fodboldtrøjen af.
at politiet kan bistå fodboldklubbernes kontrollører med at identificere personer, der har overtrådt klubbernes ordensregler, men ikke ønsker at opgive personoplysninger til klubbens kontrollører.
at politiet i forbindelse med de såkaldte risikokampe får mulighed for på forhånd at beslutte at tilbageholde udvalgte tilskuersektioner efter kampen for at undgå tumult.
at personer, der udviser utryghedsskabende adfærd i forbindelse med såkaldte risikokampe, kan bortvises fra det sted, hvor fodboldkampen afholdes. Ligesom ved generel karantæne vil bortvisningen gælde 500 meter fra stadion og fra tidligst seks timer inden og til seks timer efter afviklingen af kampen.
Lovforslaget gælder på nuværende tidspunkt ved fodboldlandskampe samt alle fodboldkampe med deltagelse af hold fra Superligaen, 1. og 2. division, herunder træningskampe med deltagelse af sådanne hold, samt internationale kampe i UEFA-regi, som afvikles i Danmark.