Nina Østergaard Borris, der er datter af milliardæren Torben Østergaard-Nielsen, som er i vælten pga. Nordic Waste-sagen, har forladt bestyrelsen i Entreprenør Marius Pedersen Fond som følge af den verserende sag.

Siden december har Randers Kommune, i samarbejde med entreprenører og Beredskab og Sikkerhed, arbejdet for at forhindre en miljøskade. Miljøstyrelsen vurderede, at der var en overhængende fare for skade, og Nordic Waste modtog påbud om at træffe foranstaltninger for at forhindre yderligere skader. Siden er virksomheden blevet erklæret konkurs, men får stadig stor negativ omtale.

Som konsekvens af det har Nina Østergaard Borris udtrådt af bestyrelsen.

– Jeg er selvfølgelig ked af at forlade bestyrelsen og arbejdet i Entreprenør Marius Pedersens Fond. Jeg ser beslutningen som en nødvendig konsekvens af den uro, der er opstået i kølvandet på de seneste ugers medieomtale vedrørende USTC. Jeg vil gerne takke bestyrelsen i Entreprenør Marius Pedersens Fond for den tillid, den har vist mig under min tid som bestyrelsesmedlem, siger hun i en pressemeddelelse.

Nina Østergaard Borris’ udtræden fra bestyrelsen for Entreprenør Marius Pedersens Fond, en førende virksomhed inden for renovationsbranchen i Fyn, markerer et signifikant øjeblik i denne sag. Hendes afgang er set som en direkte konsekvens af den negative presseomtale og den offentlige uro relateret til Nordic Wastes handlinger.