Magnus Fuglkjær Stilling, DSU-formand i Kolding talte i dag om vigtigheden af at anerkende alle uddannelsesmuligheder og arbejde mod klimaforandringer. Stilling pointerede, at Danmark vil mangle over 100.000 faglærte i 2030 og nævner en personlig oplevelse, hvor hans kammerat blev kaldt dum af en studievejleder for at vælge en håndværksfaglig uddannelse.

Stilling mener, at det er essentielt at integrere praktisk undervisning i uddannelsessystemet allerede fra børnehaveklasserne.

– Det er vigtigt, at ‘vi unge’ har studievejledere, som vejleder os efter, hvad det er vi vil i livet – også fortæller om vigtigheden i alle jobs og uddannelser! For gymnasiet er ikke det eneste valg vi kan træffe. Det er der bare nogle studievejledere, der tror, sagde han i dag.

DSU-formanden opfordrer også til at tage klimaforandringerne alvorligt. Han påpeger, at ekstreme vejrfænomener allerede har haft fatale konsekvenser, som i 2021, hvor 169 personer omkom i Tyskland på grund af oversvømmelser. Flere steder vil blive ubeboelige som følge af ekstrem varme, og det vil føre til en ny bølge af klimaflygtninge.

– Der går ikke, at vi bare vender den anden kind til. For der går ikke mange år, før vi ser en ny flygtningestrøm af klimaflygtninge, sagde DSU-formanden

Han understregede til sidst vigtigheden af at arbejde sammen for at sikre en bæredygtig fremtid:

– I dag er vores kampdag, men også en lang kamp, som vi må kæmpe for fremtiden, som fortiden har kæmpet for os, der står her i dag.