Det seneste døgns massive mængder nedbør får nu konsekvenser for beboerne på det østligste af Drejens halvøen. Drejensvej er spærret af vand i en lavning lige øst for nummer husnummer 25.

Som så mange andre steder er jorden mættet af vand, og terrænets udformning betyder desværre, at vandet samles på tværs af kørebanen i en dybde der er mere end hvad almindelige køretøjer kan passere. Derfor er vejen spærret, og dermed er beboerne på det østlige af Drejens teknisk set spærret inde.

Kolding Kommune har i samarbejde med TrekantBrand og Beredskabsstyrelsen vurderet at det ikke er muligt at pumpe vandet væk. Der er derfor opstået en situation, hvor vandet ad naturlig vej skal løbe væk fra lavningen. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at vurdere, hvornår vejen igen er farbar.

Hjemmeværnet er også tilkaldt med terrængående redningskøretøj, og står standby i tilfælde af, at der er behov for en akut indsats i forhold til brand eller andre akutte nødstilfælde.