På DGI Sydøstjyllands årsmøde d. 25. april blev Henrik Louring valgt til ny formand for landsdelsbestyrelsen. Bettina Toft Møller Mikkelsen og Claus Maack Andersen modtog genvalg og Line Læsøe vendte tilbage til bestyrelsen.

Henrik Louring er valgt som ny formand for DGI Sydøstjylland. Det er resultatet af valget på landsdelsforeningens årsmøde den 25. april 2024. Gennem de seneste 17 år har han beskæftiget sig professionelt med idræt, foreningsliv, frivillighed og civilsamfund i Danmark. Blandt andet har han tidligere været direktør i DGI Vestjylland.

– Jeg er stolt og beæret over at være valgt til formand for DGI Sydøstjylland, og jeg ser frem til at gøre en forskel for idrætsforeningerne og de mange frivillige. Mit udgangspunkt er, at vi som en samlet bestyrelse skal arbejde for, at DGI Sydøstjylland skal opleves som en stærk strategisk og relevant samarbejdspartner, som man ikke kan komme udenom, når man vil noget med idrætten i vores landsdel. Både privat og i mit professionelle liv har jeg altid beskæftiget mig med foreningsliv, og jeg mener, at et levende foreningsliv med stærke fællesskaber kan gøre noget positivt for alle mennesker. DGI skal derfor arbejde endnu tættere sammen med kommunerne og præge de store samfundsmæssige dagsordner om fx unge, trivsel og sundhed for alle hele livet. Jeg glæder mig til at gå foran og træde ind i formandsrollen, og jeg er klar til at varetage opgaverne både ind i organisationen og udadtil hos vores samarbejdspartnere, siger Henrik Louring.

Henrik Louring bor i Grejs med sin familie. Til daglig arbejder han som leder i Middelfart Kommune og har siddet i DGI Sydøstjyllands bestyrelse siden 2023. Han afløser Jonas Kallan Langvad som formand for DGI Sydøstjylland.

Line Læsøe er tilbage i bestyrelsen

Line Læsøe sad i DGI Sydøstjyllands bestyrelse til november 2022 og blev genvalgt på gårsdagens årsmøde for et år. Hun har altid været idrætsudøver og været engageret som frivillig både i rollen som gymnastikinstruktør og formand for Hatting IF Gymnastik. I denne valgperiode ønsker Line Læsøe at prioritere arbejdet for at skabe gode rammer for foreningerne.

– Jeg er glad for at være tilbage i bestyrelsen. Jeg har været involveret i idræt så længe jeg kan huske, og jeg har et godt kendskab til flere idrætter og foreninger. Det vil jeg bruge til at arbejde for at skabe så gode rammer for foreningerne som muligt. Det er en afgørende forudsætning for, at foreningerne skal lykkes, siger Line Læsøe om valget.

Line Læsøe bor i Horsens med sin datter og arbejder hos AC Horsens.

Genvalg til Bettina Toft Møller Mikkelsen og Claus Maack Andersen

Bestyrelsesmedlem Bettina Toft Møller Mikkelsen blev genvalgt til bestyrelsen for endnu en toårig periode. I sin dagligdag er hun partner og afgiftsspecialist hos Hulgaard Advokater og bruger en stor del af sin fritid i den lokale orienteringsklub og som håndboldtræner i Torsted HK.

– Jeg er glad for at få to år mere i bestyrelsen. Det har været en stejl læringskurve for mig at komme ind i bestyrelsen for to år siden, og jeg synes kun lige, jeg er begyndt. Jeg har en lyst til at gøre en forskel, ikke bare for mig selv, men også i et større perspektiv. Jeg brænder for, at så mange som muligt – uanset baggrund, alder og etnicitet – får muligheden for at dyrke idræt og opleve glæden ved de fællesskaber, som findes i vores foreninger. For mig at se, spiller DGI en vigtig rolle i den sammenhæng, og jeg ser frem til fortsat at kunne bringe mine kompetencer i spil, siger Bettina Toft Møller Mikkelsen.

Claus Maack Andersen blev valgt til DGI Sydøstjylland på det seneste årsmøde og er glad for at være genvalgt til bestyrelsen for de kommende to år.

– Jeg er stolt over at kunne fortsætte i DGI Sydøstjyllands bestyrelse. Jeg vil fortsat arbejde for at sætte foreningerne i centrum og at vi er transparente i de beslutninger, vi træffer. Jeg har en meget bred viden om idræt og idrætsforeninger, og det er den viden, jeg ser frem til at bruge i bestyrelsen, siger Claus Maack Andersen om valget.

Claus Maack Andersen arbejder som kørende sælger i sin hverdag og har et indgående kendskab til DGI Sydøstjylland som formand for idrætsledelsen i gymnastik og til foreningslivet generelt som formand for Dagnæs Idrætsforening gennem 12 år.

Som suppleanter til bestyrelsen genvalgte årsmødet Mathias Aricó og Marianne Aas Thorsen.

DGI Sydøstjylland afholder årsmøde en gang årligt og derfor næste gang i april 2025.