I danske børnefamilier arbejder voksne mere end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med, viser analyse af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE). Kun Grækenland og Portugal overgår de danske børnefamilier.

I danske børnefamilier arbejder voksne i gennemsnit 27 timer om ugen, hvilket overgår 15 ud af de 26 andre EU-lande.

Det viser ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af data fra Eurostat.

– Arbejdstiden blandt danske børnefamilier er højere end i de fleste andre vestlige EU-lande. I modsætning til mange andre lande er det i Danmark nemlig typisk begge forældre, der arbejder, og ofte arbejder de begge fuldtid, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Voksne i svenske og hollandske børnefamilier arbejder i gennemsnit 25 timer om ugen, mens finske forældre arbejder 24 timer og tyske 23 timer.

– Det interessante er at se på, hvordan vi for eksempel ligger i forhold til vores nabolande, og der ligger vi faktisk højest, siger Sofie Holme Andersen.

– Tallene overrasker mig faktisk. Det tyder på, at danskere ikke rigtigt går ned i arbejdstid, når de får børn. Det er en af forklaringerne til, at arbejdstimerne er højere sammenlignet med mange andre EU-lande, hvor man ikke ser samme tendens, siger Sofie Holme Andersen.

Hun peger på gode muligheder for børnepasning, og at lønmodtagerne er produktive som årsag til, at danskerne i høj grad kan fortsætte med at arbejde mange timer, når de får børn.

– Fordi vi har mulighed for at få passet vores børn, behøver vi ikke at gå på deltid eller helt forlade arbejdsmarkedet, når vi bliver forældre. Og når vi samtidig har en høj produktivitet, har vi mulighed for at opretholde levestandarden, siger Sofie Holme Andersen.

Læs analysen her

Analysens hovedkonklusioner

  • I danske børnefamilier arbejder voksne i gennemsnit 27 timer om ugen. Det er mere end i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med, og er kun overgået af to vestlige EU-lande (Grækenland med 28 timer og Portugal med 32 timer).
  • Den høje arbejdstid i Danmark skyldes især, at begge voksne arbejder i langt de fleste parfamilier med børn, og at langt de fleste arbejder fuldtid.
  • I Danmark er familiens samlede arbejdstid stort set den samme blandt unge par med og uden børn. Det står i kontrast til de fleste andre EU-lande, hvor kvinder i parfamilier med børn i meget høj grad står uden for arbejdsmarkedet eller arbejder på deltid.
  • Når arbejdstiden pr. beskæftigede dansker opgøres til lav sammenlignet med andre vestlige lande i andre undersøgelser, er det bl.a. en konsekvens af vores arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel og ikke et udtryk for at familier generelt har en lav arbejdstid.

Tabel: Danske børnefamiliers arbejdstid er høj sammenlignet med andre vestlige EU-lande

Tabellen viser den faktiske ugentlige arbejdstid per voksen i parfamilier med 0-14-årige børn i de 27 EU-lande. Vesteuropæiske EU-lande er fremhævet med fed.

RangeringLandFaktisk ugentlig arbejdstid per voksen I parbørnefamilier
1Østrig22,9 timer
2Tyskland23,0 timer
3Italien23,2 timer
4Finland24,2 timer
5Sverige24,6 timer
6Frankrig24,6 timer
7Slovakiet25,3 timer
8Holland25,3 timer
9Spanien25,5 timer
10Ungarn25,8 timer
11Irland25,8 timer
12Tjekkiet25,8 timer
13Estland26,7 timer
14Luxemburg26,9 timer
15Belgien27,1 timer
16Danmark27,2 timer
17Letland28,3 timer
18Slovenien28,3 timer
19Grækenland28,3 timer
20Cypern28,5 timer
21Polen28,5 timer
22Litauen28,7 timer
23Malta29,3 timer
24Bulgarien29,6 timer
25Kroatien29,6 timer
26Rumænien30,0 timer
27Portugal31,7 timer

Kilde: AE på baggrund af Eurostats Labour Force Survey

Læs analysen her