Vejdirektoratet i Danmark og den ansvarlige organisation for de tyske motorveje, Die Autobahn GmbH des Bundes, har sammen udarbejdet et forståelsespapir, der skal danne grundlaget for et stærkt samarbejde på tværs af grænsen. I dag fredag den 2. juni mødte parterne hinanden nær den dansk-tyske grænse ved Padborg og Ellund for at underskrive papiret.

Vejdirektoratets direktør, Jens Holmboe (tv), og Die Autobahn GmbH Des Bundes’ direktør, Stephan Krenz (th), med den underskrevne samarbejdsaftale. Foto: Vejdirektoratet
I 2021 fik Tyskland Die Autobahn GmbH des Bundes – en samlet organisation med ansvar for de cirka 13.000 km tyske motorveje. Die Autobahn arbejder ligesom Vejdirektoratet med at udvikle og implementere innovative og bæredygtige løsninger inden for trafik og vejforvaltning. Der er derfor et stort potentiale for begge parter i at dele viden og erfaring fra dette arbejde.

Samtidig er Die Autobahn også en vigtig samarbejdspartner i forhold til at sikre, at trafikken glider let på tværs af grænsen. Særligt ved vejarbejder eller større begivenheder, som når Tyskland i sommeren 2024 skal afholde EM i fodbold.

Aftale underskrevet ved grænsen
For at styrke det gode samarbejde har Vejdirektoratet og Die Autobahn derfor sammen udarbejdet et såkaldt forståelsespapir, der sammenfatter en række punkter, som parterne er blevet enige om at samarbejde om.

Fredag den 2. juni 2023 mødtes Vejdirektoratets direktør, Jens Holmboe, og Die Autobahn GmbH Des Bundes’ direktør, Stephan Krenz, ved den dansk-tyske grænse ved Padborg og Ellund for sammen at underskrive forståelsespapiret.

Vejdirektør Jens Holmboe, Vejdirektoratet, siger:
-Danmark deler hele vores landfaste grænse samt flere færgeovergange og den fremtidige Femernforbindelse med Tyskland. Derfor har det stor betydning for både turisme og dansk eksport, at vi sammen sikrer en god trafikledelse og trafikafvikling på tværs af de to lande. Det har vi allerede et rigtig godt samarbejde om, og jeg ser frem til, at det praktiske samarbejde om dette nu bliver styrket yderligere.

Også hos transportminister Thomas Danielsen er der glæde over, at Vejdirektoratet og Die Autobahn nu har fået papir på hinanden.

Transportminister Thomas Danielsen siger:
-Det er en stor fordel for trafikanterne – og særligt dem, der krydser grænsen – at der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem vejmyndighederne i Danmark og Tyskland. Der er samtidig en masse gode erfaringer i begge lande, som det giver god mening at dele, så eksempelvis ideer til at nedbringe CO2-udledningerne deles, når veje og broer skal vedligeholdes.

Trafikafvikling og CO2-reduktion
Papiret cementerer en gensidig intention om at prioritere kommunikation og vidensdeling mellem de to organisationer. De faglige temaer, der bliver fremhævet, er blandt andet trafikafvikling i forbindelse med vejarbejde og særlige begivenheder samt udveksling af viden om klima og trafiksystemer.

Inden for klimaområdet har Vejdirektoratet eksempelvis arbejdet med en model for beregninger af CO2-udledning kaldet InfraLCA. Der bliver også udvekslet viden om konkrete tiltag til mulig nedbringelse af CO2-udledning ved anlæg og drift af veje og broer.

På trafikledelsesområdet samarbejdes der særligt om C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems). Det er en betegnelse for systemer, der understøtter digital kommunikation mellem trafiksystemer og køretøjer, som løbende bliver mere automatiserede og forbundne.

Vejdirektoratet og Die Autobahn vil fremadrettet fortsætte det gode samarbejde og herunder mødes i deres forskellige arbejdsgrupper mindst to gange årligt.