Danmark oplevede vækst i personbilssalget og i andelen af elbiler i maj 2024, på trods af at det skandinaviske bilmarked var præget af tilbagegang.

Bilsalget i Skandinavien i maj måned pegede ikke i nogen fælles retning. Mens personbilssalget faldt i både Norge med 23,2 procent og i Sverige med 11,2 procent steg salget i Danmark med 4 procent sammenlignet med samme måned sidste år.

– Vi er meget positive over at se, at det danske bilmarkedet er så stærkt. Vi formår at holde fast i væksten, selvom det er svært i vores nabolande, og det tegner til, at vi i Danmark, får et godt bilår igen i 2024, siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Danmark (tidl. De Danske Bilimportører).

Andelen af elbiler bliver stadig større og større i Danmark. Siden 2020 er andelen af nyregistrerede elbiler steget stødt år for år og i maj 2024 udgjorde elbilerne 49,7 procent af de nye danske personbiler. Norge er fortsat det land med den største elandel på 77 procent, men den er faldet sammenlignet med maj 2023, hvor elandelen udgjorde 80,7 procent af bilsalget. Elbilernes andel er også faldet i Sverige. I maj 2023 udgjorde elbilerne 41,5 procent af det svenske marked, mens de i maj 2024 kun udgjorde 30,8 procent.

– Vores nabolande er gode eksempler på, at incitamenterne til at vælge grønne biler er vigtige for, hvordan markedet udvikler sig. Det er vigtigt, at vi fortsat holder afgifterne i ro i Danmark og styrker danskernes muligheder for at vælge elbilerne til. Det er afgørende for, at vi kan lykkes med den grønne omstilling, siger Mads Rørvig, adm. direktør i Mobility Danmark (tidl. De Danske Bilimportører).