Tirsdag 15. august besøgte besætningen fra Kongeskibet Dannebrog udstillingen ”Kongeskibet Dannebrog” på Koldinghus. Udstillingen, der allerede er blevet set af flere end 80.000 gæster, forlænges til 2024 på grund af den store interesse.

Tirsdag 15. august ankom Kongeskibet Dannebrog til Kolding Havn. I den anledning besøgte besætningen Koldinghus, der i øjeblikket netop viser udstillingen ”Kongeskibet Dannebrog”.

Årsagen til, at Kongeskibet Dannebrog er på farten, er en træningssejlads, hvor man øver diverse arbejdsgange ombord på skibet. Det gør man for at opretholde de værnepligtiges og den faste besætnings færdigheder. Senest Kongeskibet var i Kolding var midt i juli, da H.M. Dronningen besøgte Koldinghus, hvor Dronningen ved en privat middag i Riddersalen markerede, at hun er den længst siddende, regerende monark i Danmarkshistorien.

Besætningen marcherede i forbindelse med besøget i Kolding 15. august gennem Kolding by og blev modtaget på Koldiinghus af museumsdirektør Thomas C. Thulstrup, som viste rundt i udstillingen.

Om besøget på Koldinghus siger Lars Munch Frederiksen, der er orlogskaptajn og næstkommanderende på Kongeskibet:

– Udstillingen på Koldinghus om Kongeskibet Dannebrog var for mig, som meget snart har netop et års tjeneste som næstkommanderende på Kongeskibet, en kæmpe oplevelse. Det første, der slog mig, var detaljeringen i gengivelsen af selve skibet, ikke mindst bovspryd og stævn, og så dette kombineret med det enorme rum på Koldinghus og den gode idé om opbygningen af indholdet på de forskellige dæk eller etager. Det andet, der gjorde et stort indtryk, var opfattelsen af den oprigtige kærlighed og varme, som Kongefamilien føler for skibet. Det blev fortalt igennem billeder og igennem opstillinger, uden at det bliver sentimentalt. Sidst må jeg nævne, at kombinationen mellem fysiske opstillinger, 1:1 gengivelser af banjer, spisesalon med mere, samt lyd og billedmateriale gør det til en helstøbt oplevelse, som lægger sig utrolig tæt op ad den virkelige sejlads med Kongeskibet Dannebrog – som jo ikke er enhver forundt at opleve, men som kan fornemmes gennem denne udstilling.

Udstillingen ”Kongeskibet Dannebrog” blev åbnet 2. februar 2023 af H.K.H. Kronprins Frederik. Udstillingen er indtil nu blevet set af flere end 80.000 gæster. Det var planlagt, at udstillingen skulle lukke 22. oktober 2023, men Kongernes Samling har på grund af den store interesse for udstillingen, valgt at forlænge den til 18. februar 2024.

FAKTA om udstillingen

Ruinsalens mange “dæk” er sat i spil i udstillingen og giver de besøgende en oplevelse af selv at stå ombord på skibet med sejldug, dækstole, redningskranse og udsyn til indsejlingen gennem Kolding Fjord.

Udstillingen viser en lang række genstande med tilknytning til Kongeskibet, fx Dronningens broderede puder til skibet, akvareller malet om bord af Majestæten, H.K.H. Kronprinsens og H.K.H. Prins Joachims matrostøj fra 1970’erne og det strålerør, der blev brugt til Frederik 9.s morgenbad på agterdækket. Historien om livet om bord gennem tre generationer bliver fortalt gennem kongefamiliens private film og fotografier. Udstillingen er en nyopsætning og udvidelse af udstillingen ”KONGESKIBET DANNEBROG”, som kunne opleves på M/S Museet for Søfart i 2022.

Fakta om Kongeskibet Dannebrog

Kongeskibet Dannebrog er mere end et skib. Det er et sejlende slot og et personligt hjem, der danner rammen om den kongelige families liv til søs og bringer den kongelige familie ud til danskerne. Og samtidig er det et skoleskib og en arbejdsplads.

Kongeskibet Dannebrog blev bygget i 1931-1932 og tjener som officiel og privat residens for H.M. Dronningen samt øvrige medlemmer af den kongelige familie, når de er på sommertogt i hjemlige farvande eller på oversøiske officielle besøg. Skibet tager under sine togter også del i opgaver som for eksempel farvandsovervågning, søredning og uddannelse af kommende officerer.