Transportminister Thomas Danielsen mødes med Kolding Kommunes borgmester Knud Erik Langhoff, viceborgmester Birgitte Munk Grunnet og formand for plan- og teknikudvalget Jakob Ville for at drøfte mobiliteten på motorvejen ved Kolding

Det er svære udfordringer med tung trafik, der præsenteres for transportminister Thomas Danielsen (V), når han møder Kolding Kommunes borgmester Knud Erik Langhoff, viceborgmester Birgitte Munk Grunnet og formand for Plan og Teknik Jakob Ville torsdag den 9. marts kl. 15.30.

Mødet finder sted i Fredericia på Trinity Hotel (hvor Trekantområdets borgmestre er samlet til møde). Kolding Kommune har fået en halv times møde med ministeren. Og her bliver han præsenteret for de udfordringer, der er med tiltagende trængsel på E45 i området ved Danmarks mest centrale motorvejskryds, nemlig rundt om Kolding.

– Vi har bedt om et møde med ministeren, og jeg er meget glad for, at vi nu får mulighed for at fortælle ham om de trafikale udfordringer, der er her ved Kolding. Vi har en vital placering for trafikken i hele landet, fordi det er her, de to hovedfærdselsårer E45 og E20 krydser hinanden. Derfor er øgede trafikmængder i Kolding ikke bare et problem for os lokalt, men for hele Danmark, påpeger borgmester Knud Erik Langhoff.

Særlige udfordringer ved afkørsel Kolding S
Ved mødet med ministeren vil der især blive zoomet ind på de udfordringer, der er ved til- og afkørsel Kolding S, som leder trafikken til og fra Tankedalsvej.

Anlægget og ramperne er ikke dimensioneret til den mængde af trafik, der benytter afkørslen i dag. I myldretiden holder bilerne i kø helt ud på motorvejen for at komme op på Tankedalsvej. Og i fremtiden bliver udfordringerne endnu større. En bedre tilkørsel til E45 kan bidrage til at fremtidssikre trafikafvikling og fortsat erhvervsudvikling i området.

– Vi ser ind i stærkt øgede trafikmængder. Både ved Tankedalsvej og på motorvejsnettet som sådan. Derfor er det vigtigt at få udbygget både Tankedalsvej og motorvejen ved afkørsel Kolding S, så der bliver plads til mere trafik. Og da begge veje tilhører staten, er det Vejdirektoratet, der skal prioritere ombygningen af Kolding S-tilslutningen. På mødet vil vi forklare ministeren, hvorfor det er vigtigt, at dette projekt kommer med i anlægsprioriteringerne, pointerer udvalgsformand Jakob Ville.