Årsmødet blev afholdt på I.P. Schmidt gården i Fredericia den 20. januar 2023. AVISEN var med på en lytter. Vi fokuserer her på Personen Majbritt Garbul Tobberup og det store arbejde Høreforeningen generelt gør for alle 800.000 personer med hørermæssige udfordringer i Danmark.

Man kan finde Høreforeningen i Bibliotekets forhal den 3. marts. Fra kl. 13.30 til 16.30. Her kan interesserede få mere viden om høreforeningen og hvad der lokalt kan gøres for personer i Fredericia med hørermæssige udfordringer.

Den mangeårige landsformand Majbritt Garbul Tobberup holdt et oplæg om nyt fra Høreforeningen, hvorefter der var ordinær generalforsamling og en udvidet bestyrelse blev sammensat. Hos høreforeningen Vejle Lokalafdeling
Bjarne S. Larsen, E-mail: vejle@hoereforeningen.dk kan i få detaljer omkring lokalafdelingens aktiviteter og bestyrelses info.

Lidt om landsformand Majbritt Garbul Tobberup. Hun har været landsformand siden februar 2014​, trådte til i en svær tid med en lidt for spændende økonomi og andre udfordringer. Hun er tidligere formand for de ansatte i Nordea, Finansforbundet i Nordea​, så hun kendte til arbejdsopgaverne, men nok ikke omfanget.

Landsformand Majbritt Garbul Tobberup. Foto: Poul Rand

Majbritt har svær hørenedsættelse​ og brugte høreapparater i næsten 30 år, hun har øresygdommen otosklerose og for nyligt lige fået CI (Cochlear implant) og er i fuld gang med genoptræning, Cochlear Implant er et avanceret høreapparat, der giver mennesker med svær hørenedsættelse og døve mulighed for at opfatte lyd.

Trods sit svære hørehandicap deltog Majbrit i Dronningens nytårs kur, hvor hun bar det grønne skilt om halsen med solsikker på, der viser at man har et ikke synligt handicap, noget ingen skal skamme sig over at bære. På skiltet står der hvad den person man taler med skal være opmærksom på. Eks. Jeg hører dårligt, kik på mig og tal langsomt.

Høreforeningen på landsplan og lokalt er sat i verden for at forbedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret.​ Dette gøres bla. ved at;

 • Søge politisk indflydelse centralt og lokalt. ​
 • Informere om ørets sygdomme, høreproblemer, hjælpemidler og ”høre-systemet”. ​
 • Støtte medlemmerne i at håndtere tilværelsen med en øresygdom, en høreskade, en hørenedsættelse mv.​

I Danmark er der ca. 800.000 personer, ca.14% af landets befolkning der på en eller anden måde har hørenedsættelse. Det er ikke bare de ældre det rammer, selv helt unge børn har høresygdomme, medfødt eller på anden måde tilkommet. Teenagere der dyrker for høj musik er også kommet i fokus.

Der er personer der leger russisk roulette med deres hørelse ved ikke at tage forbehold i støjende miljøer, ikke bare musik, men også i arbejdsmæssige områder med forhøjet støjniveauer. I høreforeningen prøver de at rådgive forebyggende, men desværre bruges der mest rådgivning på skader der allerede er sket.

I høreforeningen er der ca. Ca. 8.000 medlemmer og ca. 350 frivillige. ​Der er lokalafdelinger i de fleste kommuner​ med forskellige udvalg tilknyttet. Disse er underlagt hovedbestyrelse​n som holder landsmøde hvert 4. år. I princippet varetager høreforeningen alle 800.000 personer med hørermæssige udfordringer, da ingen afvises.

Det er vigtigt for høreforeningen at: Mennesker med nedsat hørelse og døvblevne skal kunne kommunikere på lige vilkår med andre mennesker i samfundet.​ At der er et velfungerende og gratis system til at hjælpe de hørehandicappede, med fokus på kort ventetid på høreapparatbehandling​, kvalificeret specialundervisning og specialrådgivning ​til både personer med almindelige behov, men også for grupper med særlige behov.
Høreforeningen arbejder både lokalt og nationalt med fokus på følgende opgaver:

 • Politisk interesse varetagelse​
 • Medlemsservice​
 • Vejledning, hjælp og støtte​
 • Projekter og udvikling​
 • Frivilligindsats​
 • Kommunikation- Internt og Eksternt ​
 • Regnskab​
 • Tolkeformidling​ for døve og svagt hørende

Ved landsmødet i juni 2023, vil Stephani Lose deltage ved åbningen. Høreforeningen vil fokusere på finansloven og sundhedsreformen for at fastholde og forbedre de tiltag der er opnået til dato.

Høreforeningen ønsker lyd på livet og at ingen skal stå alene

En intern medlemsundersøgelse viser at gratis vejledning omkring høreproblemer står høj på medlemmernes ønskeliste sammen med at få ventetiden på behandlinger ned og at skabe god inklusion af personer med høretab, bla. med fokus på teleslynger på offentlige kontorer, mødesale og andre steder hvor personer med høretab kan forventes at komme.

Yderlig viser et nyt stort studie fra Oxford University, med over 82.000 deltagere i aldersgruppen 60 år og opefter, at der desværre er en tydelig sammenhæng mellem hørenedsættelse og demens. Den nye undersøgelse konkluderer, at der er højere risiko for udvikling af demens, hvis du har nedsat hørelse og har svært ved at følge med i samtaler. Risikoen stiger med henholdsvis 61 og 91 procent ved en moderat og en svær hørenedsættelse, sammenlignet med normalthørende.

I Danmark viser befolkningsfremskrivningen 2020, at i 2030 forventes befolkningsgruppen over 80 år at udgøre 59 pct. flere end i dag, svarende til yderligere 160.000 personer over 80 år.​ Danmarks statistik ​

Heraf vil ca. 80% få brug for høreapparatbehandling. sundhed.dk​
Nye tal viser desuden, at 777.000 danskere er ramt af tinnitus. Det er en stigning på 27 % siden 2017, og tinnitus er nu på 5. pladsen over de mest almindelige lidelser. Særligt bekymrende er stigningen blandt unge.

Særligt for unge kvinder ses en voldsom udvikling siden 2017. Blandt de 16 til 24-årige er forekomsten gået fra 4,4 % i 2017 til 8 % i 2021, hvilket svarer til en stigning på hele 82 %. Blandt unge mænd i samme aldersgruppe er tinnitus steget fra 6,1 % i 2017 til 9,7 % i 2021, dvs. en stigning på 59 %.

Torsdag den 3. marts 2022 var det Verdens Høredag. En årlig mærkedag udnævnt af WHO, temaet var forebyggelse af høretab. Særligt børn og unge ved meget lidt om, hvordan de passer på deres hørelse. De gambler med hørelsen. Tal fra WHO viser, at vi risikerer at få en “generation høreskade”, hvis ikke brugen af høj musik i ører og underholdningsindustri reduceres. Et nyt partnerskab tager en del af udfordringen op og lancerer på Verdens Høredag et stort treårigt forebyggelsesprojekt rettet mod danske børn og unge: ”Lyd på livet”.
Nedbringelse af ventetiden til offentlig høreapparatbehandling ​er en prioritering for Høreforeningen. Det vurderes, med en vis usikkerhed, at op mod 25.000 personer står på venteliste til høreapparatbehandling i regionerne, herunder både borgere med kompliceret og ukompliceret høretab. Regeringen og Dansk Folkeparti er derfor enige om, at der var behov for at nedbringe ventelisterne til høreapparatbehandling i det offentlige allerede fra år 2019. I vores region, har dette arbejde virket flot, men på landsplan er det mere spredt.

I Høreforeningens kamp for de hørehandicappede arbejdes der med bladet Hørelsen der udkommer 6 gange årligt. Inspirationsdage for erhvervsaktive​ med bla. Menière-træf​, Tinnitus dage​, Cochlear Implant-træf​ og høremesser.

Der kæmpes for: Gratis psykologhjælp til medlemmer​ eks. Når livet med høretab, tinnitus eller Menière er svært​, hørerelaterede problemstillinger, fx stress, ensomhed og tristhed​, foruden gratis socialrådgivning til medlemmer​. Hjælp i forbindelse med uddannelse, jobfastholdelse, rettigheder ved sygdom, arbejdsløshed, mulighed for støtte ved fleksjob, klagemuligheder og pensionsområdet. Nu kommer der også et særligt fokus på unge området for at kunne forebygge. Som medlem af høreforeningen hjælper du dig selv og andre uanset om du har høretab eller ej. Forebyggelse og oplysning i blandt de unge er vigtigt. Lige som de der får børn med hørehandicap skal have et sted at få hjælp og komme i kontakt med ligestillede.
Se https://hoereforeningen.dk/ for mere info og hvordan du kan støtte med et medlemskab.