Fagforeningen 3F i Randers opfordret tidligere ansatte ved jordrensningsvirksomheden Nordic Waste til at lade sig tjekke hos lægen. 

Dette skridt kommer som en forsigtighedsforanstaltning på baggrund af bekymringer omkring potentielle sundhedsmæssige risici forbundet med arbejdet med microfiller.

Microfiller, et restprodukt fra cementfremstilling, har været en del af de materialer, som de ansatte hos Nordic Waste har arbejdet med. Bekymringerne drejer sig om de fine støvpartikler, som microfiller kan afgive, og som potentielt kan påvirke øjne, luftveje og forårsage allergiske reaktioner.

-Det har vi, fordi de har arbejdet med microfiller, som kan give en masse støv, der kan påvirke øjne, luftveje og give allergiske reaktioner, siger Gitte Færgemann, formand for 3F Randers, om baggrunden for opfordringen.

Ud over fagforeningens opfordring fik Nordic Waste i december et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Påbuddet krævede, at virksomhedens ansatte skulle bruge værnemidler, efter det blev konstateret, at arbejdet med hvid microfiller ikke blev udført “sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.”