Økonomisk udsatte børnefamilier får en ekstraordinær inflationshjælp på 7.500 kr. hvis familien har et barn. Inflationshjælpen udbetales til 40.500 børnefamilier og hjælper 65.100 børn.

Regeringen er sammen med Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet blevet enige om en aftale, som udmønter 300 mio. kr. i inflationshjælp til de børnefamilier, der står i en særlig udsat økonomisk situation på grund af de stigende priser. Aftalen følger op på aftalen om inflationshjælp, der blev indgået den 10. februar 2023, og hvor der også blev afsat 100 mio. kr. i 2023 til tiltag i civilsamfundsorganisationer, som er målrettet økonomisk trængte børnefamilier.

Inflationshjælpen er et ekstraordinært og skattefrit beløb til alle børnefamilier i kontanthjælpssystemet og børnefamilier, hvor mindst én af forældrene er i ressourceforløb eller jobafklaringsforløb og modtager ressourceforløbsydelse.

Inflationshjælpen afhænger af antal børn og aftrappes for hvert barn. Børnefamilier med ét barn modtager 7.500 kr., børnefamilier med to børn modtager 3.750 kr. for det andet barn, og børnefamilier med tre børn modtager 2.250 kr. for det tredje barn.

Pengene udbetales i to rater og modregnes ikke i øvrige offentlige ydelser. Den første halvdel af beløbet udbetales senest i juni 2023 og anden halvdel udbetales primo august 2023.

Aftalen ventes at hjælpe ca. 65.100 børn fordelt på ca. 40.500 familier.

Beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen:

– Inflationen har ramt mange børnefamiliers økonomi, og der vil være familier, som har svært ved at få pengene til at slå til på grund af de høje priser. Der er risiko for, at den stigende inflation kommer til at gå ud over børnene, og derfor er dagens aftale vigtig. For de seks aftalepartier har det været vigtigt, at vi målretter hjælpen til de børnefamilier, der trænger mest. Og at hjælpen kan komme ud så hurtigt som muligt. Det leverer vi med denne aftale.

Beskæftigelsesordfører for Venstre, Christoffer Melson:

– Vi er glade for, det er lykkedes at lande en aftale, der kommer et meget større antal børnefamilier, end der hidtidigt har fået hjælp, til gavn. Derudover har det været vigtigt for Venstre, at pengene er et engangsbeløb, der ikke bliver udbetalt på en måde, hvor familierne mister penge, hvis en eller begge forældre kommer i arbejde. For Venstre er det nemlig afgørende, at det altid kan betale sig at tage et arbejde.

Beskæftigelsesordfører for Moderaterne, Jeppe Søe:

– Vi synes, vi med aftalen er landet lige præcist der, hvor pengene ikke mister deres værdi i bureaukratiske processer. Pengene kan komme hurtigt ud at virke meningsfyldt – og hvor det hjælper de familier, der konkret har et behov.

Beskæftigelsesordfører for Socialistisk Folkeparti, Karsten Hønge:

– I dag sætter vi et plaster på såret i de børnefamilier, som har mindst, og som har sværest ved at klare de stigende priser. Det er på høje tid, og det sker med et beløb, som kan mærkes. SF er stærk tilhænger af det børnetilskud, som et flertal desværre har afskaffet. Familierne mangler nu penge, og det rammer hårdt i mange familier. Med inflationshjælpen ser det en anelse lysere ud.

Beskæftigelsesordfører for Radikale Venstre, Katrine Robsøe:

– Jeg er glad for, at vi har lavet en aftale, der kommer de fattigste børn i Danmark til gode. Mange af de familier der i forvejen har mindst, er ekstra hårdt ramt af inflationen og har derfor også ekstraordinært brug for en hjælpende hånd. For Radikale Venstre har det været vigtigt, at hjælpen går målrettet til de familier, der har allermest brug for hjælpen, og at den selvfølgelig uddeles på fuldstændig objektive kriterier.

Beskæftigelsesordfører for Alternativet, Helene Liliendahl Brydensholt:

– Det har været afgørende for Alternativet at få inflationshjælpen ud til de mest trængte børnefamilier, uanset hvor de bor, og hvor de kommer fra i verden. De familier, der får en økonomisk håndsrækning, har svært ved at få enderne til at mødes pga. de stigende priser, og det har derfor været vigtigt for os at få pengene ud til dem hurtigst muligt.

Beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel:

– For os handler det om at sikre de mest økonomisk udfordrede børnefamilier en hjælpende hånd i svære tider med høje priser på varme, mad og meget andet. Det er jeg glad for er lykkes i en bred aftale.