De kommuner, som blev hårdest ramt af stormfloden i oktober 2023, kan snart søge om økonomisk hjælp fra en helt særlig stormflodspulje. Regeringen og finanslovens aftalepartier er enige om en model for puljen, der åbner for ansøgninger i løbet af foråret.

I oktober 2023 blev en række af landets kommuner hårdt ramt af en stormflod, der ødelagde infrastruktur og efterlod flere af kommunerne med omfattende skader. I slutningen af sidste år blev regeringen og aftalepartierne (Socialistisk Folkeparti, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Alternativet) derfor enige om at afsætte 125 mio. kr. på finansloven for 2024 til at hjælpe de ramte kommuner.

Der blev samtidig indgået aftale om at give lånemulighed, så kommuner med lavere likviditet kan søge om adgang til at optage lån til udbedring af skaderne efter stormfloden. Initiativet giver samlet set de hårdest ramte kommuner mulighed for at gennemføre støttede genopretningsprojekter for i alt op til 500 mio. kr. i 2024. Nu har regeringen og partierne bag finansloven fundet en model for udmøntning af puljen, der skal bidrage til at genoprette kommunale bygninger og infrastruktur som eksempelvis veje efter de skader, som stormfloden forårsagede.    

– Det var ekstreme tilstande, vi så i oktober. Naturskaderådet erklærede stormflod i 27 kommuner. Bygninger, huse og veje blev skyllet væk, og de ramte kommuner har en stor opgave foran sig med genopbygning. Nu giver vi de hårdest ramte kommuner en økonomisk håndsrækning, siger miljøminister Magnus Heunicke. 

Puljen åbner i løbet af foråret, og midlerne i puljen vil blive tildelt i forhold til kommunernes udgifter. Kommunerne kan maksimalt få dækket 25 procent af deres udgifter. Det forventes, at kommunerne får svar på deres ansøgninger inden sommerferien.

Aftalepartierne udtaler:

Erling Bonnesen, Venstre:

– Mange kommuner rundt omkring i Danmark blev påvirkede af det voldsomme vejr i oktober. Fremover kan vi se ind i en virkelighed, hvor voldsomt vejr, stigende vandstand og oversvømmelser bliver en større udfordring. De netop afsatte 125 mio. kr. i stormflodspuljen kan bidrage til at hjælpe nogle af de kommuner, som blev særligt hårdt ramt økonomisk, men vi kommer til at have større politisk fokus på sagen, klimatiltag og klimasikring.

Charlotte Bagge Hansen, Moderaterne:

– I oktober blev en række kommuner ramt af voldsomt vejr, som vi desværre får mere af i fremtiden på grund af klimaforandringerne. Kommunerne står foran en stor opgave med at genopbygge de veje, huse og bygninger, der blev ødelagt i det voldsomme vejr. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan give en økonomisk håndsrækning til de kommuner, der blev hårdest ramt af stormfloden i oktober.

Marianne Bigum, Socialistisk Folkeparti:

– For SF er det vigtigt, at stormflodspuljen kommer hurtigt ud til de berørte kommuner. Derudover, så vil jeg bemærke, at med de tiltagende klimaforandringer, så er det jo desværre ikke sidste gang, at vi kommer til at opleve omfattende skader ved de stigende vandmængder, som kommer både fra oven, fra siden og for neden. Derfor vil jeg og SF gerne gentage vores kraftige opfordring til regeringen om at komme i gang med arbejdet med en national klimatilpasningsplan. Det haster.

Katrine Robsøe, Radikale Venstre: 

– I Radikale Venstre er vi glade for at de 125 mio. kr., som vi afsatte på finansloven, nu kommer ud og gør en forskel i de kommuner, der er hårdest ramt. Efterårets voldsomme vejr og stormflod har medført skader som de hverken kan, eller bør, stå alene med. I fremtiden må vi forvente, at den slags storme vil ramme os oftere. Jeg ser det som en bunden opgave at vi får sikret os langt bedre mod klimaforandringerne, som den seneste tid er rykket tættere og tættere på. Stormflodspuljen er et vigtigt første skridt, men der skal mere til.

Mette Abildgaard, Konservative:

– Vi Konservative ser frem til, at disse penge kommer ud og gør en forskel for de ramte kommuner, men er samtidig meget bevidste om, at der er behov for mere omfattende forebyggende klimatilpasningsinitiativer i hele landet.

Peter Kofod, Dansk Folkeparti: 

– Det er vigtigt, at vi får sikret vores land og hjulpet med at dække regningen derude. Vi er ikke i mål – så langt fra. Men dette er et lille skridt på vejen. I Dansk Folkeparti ønsker vi en samlet national plan for kystsikring på den lange bane.

Alexander Ryle, Liberal Alliance:

– Stormfloden i oktober har medført betydelige skader på bygninger og infrastruktur i flere kommuner. For Liberal Alliance har det været afgørende, at de midler, vi har afsat i Finansloven til at udbedre skaderne, hurtigst muligt når ud til de berørte kommuner, hvor de kan gøre en forskel. Derfor er vi tilfredse med, at vi har valgt den mindst bureaukratiske model for fordelingen af disse midler.

Hans Kristian Skibby, Danmarksdemokraterne:

– I Danmarksdemokraterne er vi glade for at have indgået en aftale på tværs af partierne, som hjælper de kommuner og borgere, der blev ramt af stormfloden tilbage i oktober. Selvfølgeligt, havde vi gerne set, at man var gået endnu længere, og at der var blevet afsat flere penge til at hjælpe de kommuner, som blev ramt. Det er vigtigt, at vi får genopbygget infrastrukturen og de kommunale bygninger hurtigst muligt. Når det er sagt, er vi tilfredse med, at vi har sikret en hurtig og effektiv aftale.

Anne Paulin, Socialdemokratiet:

– Rigtig mange kommuner blev ramt hårdt af efterårets stormflod med store økonomiske følger. Jeg er glad for, at vi med stormflodspuljen kan give et bidrag til genopbygningen i de berørte kommuner.