DIF fik kort efter Ukraine-krigens udbrud en donation fra Grundfos Fonden til nytilkomne flygtninge. Siden da har DIF støttet 1.600 ukrainske flygtningebørn.

Bare tre uger efter, at Rusland invaderede Ukraine, donerede Grundfos Fonden fem millioner til DIF. Midlerne var øremærket idrætsforeningernes arbejde med nytilkomne flygtningebørn.

Et år efter krigsudbruddet har DIF via puljens midler støttet i alt 1.600 ukrainske flygtningebørn. Midlerne er blevet udbetalt på baggrund af ansøgninger fra idrætsforeningerne og er gået til blandt andet kontingenthjælp, idrætsudstyr, stævnedeltagelser, sociale aktiviteter og deltagelse på idrætsskoler i skoleferierne.

– Støtten fra Grundfos Fonden har gjort en stor forskel for en masse børn. Børn, der har fået vendt op og ned på deres liv, og som står i en utrolig sårbar situation. Da de flygtede, mistede de deres normale fællesskaber. Men i idrætten har de kunnet finde nye fællesskaber og få et afbræk i en udfordrende hverdag, siger Poul Broberg, der er chef for Public Affairs i DIF.

Puljen er ikke bare målrettet ukrainere, men alle nytilkomne flygtningebørn. Det seneste år er langt de fleste nytilkomne flygtningebørn dog kommet fra Ukraine, og derfor er midlerne primært gået til denne gruppe.

– I begyndelsen skete indsatsen primært ude på de forskellige modtagecentre. I mellemtiden er ukrainerne flyttet fra modtagecentrene og ud i lokalsamfundene. I dag bliver der søgt om hjælp til indsatser ude i de lokale foreninger, og at der er flere og flere foreninger, der søger midlerne. Det er meget positivt,” siger Poul Broberg.

Midlerne fra Grundfos Fonden administreres af DIF i regi af DIF get2sport, der er DIF’s mangeårige idrætsindsats i landets sociale boligområder.