Regeringen har besluttet at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af Randers Kommunes rolle i Nordic Waste-sagen. Formålet med undersøgelsen er at klarlægge, om der er sket fejl eller forsømmelser i kommunens myndighedsbehandling, især i forhold til tildeling af miljøgodkendelser til Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S samt tilsynet med disse virksomheder.

Samtidig har regeringen givet dispensation til et lån på op til 375 mio. kroner til Randers Kommune for at dække omkostningerne ved at afværge og genoprette skaderne efter jordskredet i Ølst. Dette lån kommer i tillæg til et tidligere statsligt tilskud på knap 150 mio. kroner.

Miljøminister Magnus Heunicke understregede på et statusmøde med Folketingets partier, at regeringen er opsat på at få belyst alle aspekter af sagen og sikre, at lignende hændelser ikke gentager sig. Han udtalte:

“Vi skal til bunds i sagen om, hvad der gik forud for jordskredet i Ølst, så vi sikrer, det ikke sker igen. Vi skal have undersøgt, om kommunen har levet op til deres myndighedsansvar. Samtidig skal der laves en grundig gennemgang af lovgivningen, så vi sikrer, at reglerne virker, som de skal.”

Undersøgelsen vil omfatte perioden fra marts 2017 til december 2023 og vil blive udført af en uvildig advokat, der udpeges gennem en udbudsproces. Formålet er at sikre en grundig, objektiv og uafhængig gennemgang af kommunens handlinger i sagen.

Endelig er rammerne også fastlagt for en undersøgelse af miljøskadereglernes effektivitet, med deltagelse af relevante fagpersoner og interessenter. Regeringen forfølger desuden sine økonomiske krav mod Nordic Waste A/S og DSH Recycling A/S gennem Kammeradvokaten for at sikre, at omkostningerne placeres hos de ansvarlige for forureningen.