Fredag byder Danmark på en vejrændring, når en front med udbredt sne bevæger sig op over landet fra sydvest, hvilket bringer snestormslignende tilstande til store dele af landet. Denne meteorologiske begivenhed starter fredag morgen i Sønderjylland og breder sig nordpå, idet den når Århus og København omkring middag og Nordjylland fredag aften, fortsættende ind i natten til lørdag.

DMI advarer om et ret langvarigt snevejr, som kan vare mellem 12 til 18 timer fra start til enten ophør eller overgang til regn. Den forventede akkumulerede snemængde spænder fra 5 til 15 cm i de fleste områder, mens den centrale del af Jylland lokalt kan opleve op til 20 cm.

Med snefaldet følger en tiltagende vind, der bliver jævn til hård fra øst, og ved østvendte kyster kan den nå op til kuling med vindstød af hård kuling. Trods den kraftige vind og den betydelige snemængde forventes temperaturen at ligge omkring eller lige over frysepunktet, hvilket reducerer risikoen for alvorlige snefygninger.

Selvom den forventede snemængde ikke helt opfylder kriteriet for en snestorm, vil vejret i store dele af landet føles som under snestormslignende tilstande.

Ud over sne og vind medfører de meteorologiske forhold også en forhøjet vandstand langs Østersøens kyst, fra Aflandshage på Sydamager til Gedser samt ved Sydfyn og Lillebælt. Vandstanden forventes at toppe fredag aften med op til 100-120 cm over det normale mange steder.

Den kraftige østenvind kan skabe yderligere udfordringer for kystnære områder, især de, der er eksponerede for østenvindens bølger. Bølgehøjden på åbent vand kan nå op til 3 meter, selvom den vil være lavere ved kysterne på grund af vanddybden. Det er vigtigt at være opmærksom på den samlede påvirkning af vandstanden og bølgehøjden, hvilket kan give et mere nøjagtigt billede af de potentielle risici.

Der er dog godt nyt på vej, da forholdene forventes at bedres fra fredag aften. Forbedringen starter sydfra med aftagende vind, stigende temperaturer til over frysepunktet, opholdsvejr og en faldende vandstand. Disse forbedringer ventes at nå til Nordjylland sent lørdag aften.

Selvom mængden af nedbør ikke forventes at være stor de kommende dage, kan den allerede mættede jord give anledning til fornyede problemer, især i udsatte områder som langs vandløb og søer samt i lavninger, hvor vand har tendens til at samle sig.