Energi

En ny undersøgelse blandt medarbejdere i danske virksomheder viser, at mange af os glemmer de gode energisparevaner, når vi tager på arbejde. Energistyrelsen opfordrer derfor til at tage en drøftelse om muligheder for energibesparelser ude på arbejdspladserne og til at bruge de gode råd til energirigtig adfærd på arbejdspladser. Mange små energibesparelser kan tilsammen have stor betydning for at...
I forsikringsbranchen oplever man et stigende antal henvendelser fra bekymrende boligejere, der vil vide hvordan deres brænde og træpiller, er forsikret. Mange hus- og sommerhusejere er opmærksomme på, at de har store værdier i skure og under åbne halvtage på deres ejendomme. - Det er opkald og samtaler, som vi selvfølgelig har stor forståelse for, men det er også spørgsmål,...
Fremover vil Storebæltsforbindelsens ikoniske højbro syne mørkere end tidligere. Det skyldes, at Sund & Bælt har valgt at slukke for konstruktionsbelysningen. Ændringen indebærer, at belysning af pylonernes udvendige flader nu slukkes. Belysningen på konstruktionselementerne under vejbaneniveau fastholdes af hensyn til skibstrafikken. Konstruktionsbelysningen blev udskiftet hen over foråret med den nyeste LED-armatur teknologi som en del af en omfattende energioptimering af belysningssystemerne...
Forbrugere, der vil skifte elselskab, mødes af en aconto-regning på forventet forbrug, før de overhovedet har skiftet leverandør. Det medfører i forvejen urimeligt store straks-betalinger – og med prisstigninger vil det problem forværres, mener EWII Koncernen. Koncernen vil derfor have politikerne til at forbyde selskaber at opkræve betaling før forbrugstidspunktet. Danmarks regering har besluttet at indføre en ordning, hvor borgere...
Crossbridge Energy Raffinaderiet i Fredericia lukker fra den 23. september 2022 nogle af anlæggene i processen ned på grund af et planlagt rense- og vedligeholdelsesarbejde. Dette betyder, at raffinaderiet vil køre med nedsat kapacitet. Der vil derfor forekomme mere flaring i perioder, som vil kunne ses som en større flamme fra flammetårnet, og der vil også kunne ses mere røg fra...
Energistyrelsen har godkendt en plan for udbygning og indvinding fra Solsort feltets vest lobe i Nordsøen. Godkendelsen er meddelt på en række vilkår. Solsort feltet ventes at udgøre 12 procent af den danske olieproduktion i 2024 og 5 procent. af gasproduktionen. Energistyrelsen har den 21. september 2022 godkendt en plan for fase 1 af udbygning af Solsort feltet, der er...
EWIIs topchef Lars Bonderup Bjørn forstår regeringens ønske om at hjælpe forbrugerne, men EWII og de danske forsynsselskaber har ikke systemerne til at håndtere lån. Derfor foreslår han, at bankerne får låne-opgaven. Han peger samtidig på to scenarier, der kan løse energikrisen. Den ene er positiv, imens den anden vil forlænge krisen med store samfundsmæssige konsekvenser. Lars Bonderup Bjørn og...
Boris Johnson stod i spidsen for det store opgør med det europæiske fællesskab. Nu er han fortid i Storbritannien, hvor Liz Truss nu har overtaget hans post som premierminister. Også hun kommer fra det konservative parti, der har indført kaos i hele landet. Løfterne om en velsignet frigørelse med stor fremgang for den enkelte brite er ikke blevet indfriet....
Et kommende forbud mod de mest almindelige lysstofrør rammer næsten alle danske arbejdspladser. Lysbranchen forventer stor efterspørgsel på LED-rør til næste år. Skift til LED med det samme og spar penge, lyder opfordringen fra Energistyrelsen. Snart kommer navnene ”T5” og ”T8” på manges læber. Det er de mest almindelige lysstofrør, der hænger i millionvis på danske arbejdspladser. Men næste år...
Forsyningssikkerheden i Danmark og Europa er under pres. Derfor skruer Energistyrelsen nu op for sine energisparekampagner og lancerer en række nye materialer, der skal hjælpe danskerne med at spare på energien både derhjemme og på arbejdspladsen. Samtidig skal det offentlige gå foran i energispareindsatsen med en række nye indsatser. I dag lancerer Energistyrelsen en række informationsmaterialer, der skal hjælpe danskerne...

Der er ikke sket systematisk underdosering i det danske vaccinationsprogram

0
I en række udsendelser og nyheder hos DR bliver der rejst tvivl om det faglige grundlag for det danske vaccinationsprogram i sommeren 2021. Det...

Elever anmeldt for vold