Kan de blå partier overhovedet blive enige? Så indleder Jakob Ellemann-Jensen sit oplæg, der skal forsøge at samle det borgerlige Danmark. Han fortsætter:

-Mit svar er helt kort, at ja det tror jeg godt, vi kan. For der er meget, der samler, selvom vi er forskellige partier, og ikke er enige om det hele. Det blå Danmark er efterhånden en stor familie, som i øjeblikket er repræsenteret i Folketinget ved hele seks partier.

– Partier der i forskellig grad vægter det sociale, det nationale, det liberale og det konservative. Derfor er der helt naturligt også uenigheder om en række politiske spørgsmål. Det, kan man mene, er et problem, eller også kan man vælge at se det som et naturlig del af dansk politik. For om man vil det eller ej, så handler politik også om konflikt og uenigheder. Begge dele kommer før kompromisset, og det skal der være plads til. Det er hverken et rødt eller blåt fænomen, siger Ellemann-Jensen.

– Lad mig i al stilfærdighed minde om, at den tidligere opposition havde tre statsministerkandidater op til valget og var rivende uenige. Alligevel enes de om et forståelsespapir. Mit budskab er, at der er en fællesmængde blandt de borgerlige partier. Den kan man vælge at fokusere på, eller også kan man fokusere på konflikten. Det må være op til den enkelte at bestemme, hvor vægten skal lægges. Men når man følger med i medierne, kan man godt få det indtryk, at virkeligheden er sort/hvid, hvis konflikterne tegnes hårdt op. Men det er den ikke, den er nuanceret, siger han.

De 10 punkter, der skal samle, har allerede fået opbakning fra Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, der sagtens kan se sig selv i flere af punkterne.

1. En borgerlig-liberal regering vil modernisere velfærdssamfundet for at løfte kvaliteten. Vi vil sætte mennesket før systemet og øge danskernes valgmuligheder mellem offentlige og private velfærdsløsninger. Derfor vil vi udvide det frie valg i velfærdssamfundet, så man i langt højere grad selv bestemmer, hvor man vil gå i skole, hvor man kan gå til lægen, hvor man får passet sine børn, og hvor man kommer på plejehjem, så familierne får mere fleksibilitet til at få hverdagen til at hænge sammen.

2. En borgerlig-liberal regering vil gøre Danmark og danskerne rigere – finanslov for finanslov. Så vi øger velstanden for den enkelte, og så vi fremtidssikrer dansk økonomi. Vi vil løbende forbedre forholdene for danske virksomheder, iværksættere og selvstændige, som skaber velstand og arbejdspladser, og som dermed sørger for, at vi har råd til den gode fælles velfærd.

3. En borgerlig-liberal regering vil sikre, at det bedre kan betale sig at gå på arbejde. Endnu flere danskere skal have et job, og folk i arbejde skal kunne beholde flere af de penge, de tjener. Det styrker den personlige frihed, når flest mulige danskere har mulighed for at tage ansvar for egen tilværelse og bidrage til samfundet ved at have et arbejde at stå op til.

4. En borgerlig-liberal regering vil føre en ansvarlig økonomisk politik, hvor væksten i det private altid er højere end væksten i det offentlige forbrug. Det giver råd til investeringer i kernevelfærden i takt med, at vi bliver flere ældre, vi får flere børn, og vi bliver flere behandlingskrævende danskere, som kræver sundhedsydelser af højeste kvalitet.

5. En borgerlig-liberal regering vil se den grønne omstilling som et kæmpe potentiale for Danmark. Vi skal skabe jobvækst i en grøn omstilling. Derfor skal danske virksomheder have nogle rammer, der gør at de kan udnytte de store kommercielle muligheder i den globale grønne omstilling, så vi både fastholder og skaber nye danske arbejdspladser samtidig med, at vi bevæger os mod et mere klimaneutralt og velstående samfund.

6. En borgerlig-liberal regering vil gøre det mere attraktivt at leve, bo, arbejde og uddanne sig på tværs af hele Danmark. Derfor skal der være gode velfærdstilbud, infrastruktur og muligheder for at skabe arbejdspladser og fremgang i alle områder af landet.

7. En borgerlig-liberal regering vil udvikle et uddannelsessystem, der uddanner til arbejdsmarkedet, og som ruster vores børn og unge ved at give dem selvtillid til at uddanne sig gennem livet. Det starter med en grundskole, der har et større fokus på grundlæggende kundskab, dannelse og faglighed.

8. En borgerlig-liberal regering vil føre en stram og konsekvent udlændingepolitik, hvor der er helt styr på tilstrømningen af asylansøgere til Danmark, og hvor de sociale ydelser sænkes fra det nuværende niveau, så vi ikke fastholder mennesker på offentlig forsørgelse. Der skal stilles krav om selvforsørgelse samt fuldstændig respekt for dansk lov, hvis man vil bo i Danmark.

9. En borgerlig-liberal regering vil tage udgangspunkt i, at vores fælles danske kultur og tradition binder danskerne sammen, og at vores grundlæggende værdier og frihedsrettigheder er fundamentet for et frit og trygt samfund. Derfor skal kriminelle også straffes hårdt og konsekvent, når de forbryder sig mod vores fælles tryghed og begrænser andres frihed.

10. En borgerlig-liberal regering vil passe på Danmark. Derfor vil vi styrke det danske forsvar. Vi vil engagere os i verden for at fremme danske interesser og værdier med det udgangspunkt, at Danmark er en lille, åben økonomi, der har brug for stærke alliancer med ligesindede lande.