Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Drømmerierne som fremgår af planen med det komiske navn Togfonden beskriver, hvorledes der skal investeres et uhørt antal milliarder kroner i, at borgere i Aalborg, Århus og Odense kan komme til København med ”time drift”. Hvad skal det til for? Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet m.fl. står bag det kukkuk. I praksis skal vi der bor i Vest-, Sød og Sønderjylland altså rejse til Århus eller Odense for at komme med et hurtigt tog. Togene skal nemlig ikke standse i Danmarks største vejkryds Fredericia eller i Vejle. En fiks tunnel eller bro skal i stedet rute jernbanen fra Fyn og øst om Vejle. Hold nu fast, der kan spares otte minutter ved det projekt. Det er kukkuk at tænke i de ”baner” når vores samfund og fællesskab har brug for varme hænder, sygehuse som både patienter og et hårdt prøvet personale skal have tillid til.

Det er uklogt, at bruge milliarder som vi ikke har, på et drømme projekt, som ingen har brug for. Samme logik ser jeg i planen om en ny sydjysk motorvej der skal skære marker, skove og enge over på tværs, for at der kan køres i en lige linje på tværs af vores landsdel. Det er nonsens og det er nok et eksempel på frås med offentlige midler og en beslaglæggelse af vores unikke natur og leveområder for naturens dyr, der vil komme til at tælle i statistikkerne som trafikdræbte.

De aftaler er Nye Borgerlige ikke en del af, og jeg kæmper imod, at noget så nytteløst skal virkeliggøres.