En lille og udbredt registreringsfejl når virksomhederne indberetter til Skattestyrelsen har betydet, at over tusind virksomheder har fået annulleret det skatte- og momslån, de fik pga. corona-krisen. Det er en uforholdsmæssig stor straf for en lille fejl, mener Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.

Hvis en selvstændig erhvervsdrivende overskrider en tidsfrist for indberetning af fx løn eller ikke får krydset af i en formular, at han eller hun ikke har nogen ansatte, medfører det normalt en afgift på 800 kr. til Skattestyrelsen Men disse små fejl får markant større betydning for virksomheder, der har gjort brug af de rentefrie skatte- og momslån under coronakrisen. 

Foreløbigt har 1.158 virksomheder fået annulleret deres corona-lån på grund af små fejl eller banale forglemmelser. Disse fejl udløser en såkaldt ”foreløbig fastsættelse” fra Skattestyrelsen, hvor styrelsen selv anslår den oplysning, virksomheden mangler at give. Og det sker tit. Siden 2018 har 176.000 virksomheder fået en foreløbig fastsættelse, der dermed må siges at være en meget almindelig fejl. 

Det viser en analyse fra SMVdanmark, der organiserer 18.000 små og mellemstore virksomheder. Analysen bygger på en aktindsigt fra Skattestyrelsen.  

– Det er fuldstændigt ude af proportioner, at en lille fejl, som over halvdelen af alle landets virksomheder begår, skal medføre, at små selvstændige tvinges til at betale lån for flere hundrede tusinder kroner tilbage før tid til tårnhøje strafrenter, siger Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark.  

Annullerede lån skal betales tilbage straks eller kan tilbagebetales over 12 måneder til en rente på ca. 8 pct.  

Jakob Brandt foreslår, at skatteminister Morten Bødskov får fjernet reglen om, at foreløbige fastsættelser per automatik fører til, at skatte- og momslån annulleres. 

– Det er selvfølgelig på sin plads, at man skal betale de 800 kr., man normalt får i bøde for den slags registreringsfejl. Men at få inddraget sit lån svarer til, at man ryger i fængsel for at køre uden lys på cyklen. Desuden er der næppe nogen virksomheder, der har forstået konsekvensen af småfejlene, og så har skattemyndighederne ikke gjort deres oplysningsarbejde godt nok. Det har jo ikke været meningen med coronalånene, at de selvstændige pludselig skulle stå med en kæmpe, uforudset regning, der kan knække deres virksomhed. Derfor skal reglen fjernes, siger han.

Læs analysen her.