Sagen om borgervejleder Jesper Gottlieb fra Fredericia Kommune fortsætter med at vække opsigt i resten af Danmark. Karina Lorentzen Dehnhardt fra SF har fulgt sagen i AVISEN, og har på den baggrund stillet spørgsmål til ministeren.

”Vil ministeren kommentere på sagen om Fredericias borgerrådgiver, jf. »Fredericias borgere har ingen borgervejleder« (https://avisen.nu/fredericias-borgere-har-ingen-borgervejleder/), herunder hvorledes borgerrådgiverens situation skal forstås, når kommunen ikke har foretaget det nødvendige skridt, at skrive borgerrådgiverfunktionen ind i styrelsesvedtægten, jf. Lov om kommunernes styrelse? Vil ministeren herunder redegøre for, om kommuner blot kan ansætte borgerrådgivere og undlade at skrive det ind i styrelsesvedtægten, således at borgerrådgiveres uvildighed alligevel ikke er sikret? Og er ministeren enig i, at det bør være et krav for at få statslige midler til en borgerrådgiver, jf. den politiske aftale herom, at borgerrådgiverfunktionen er skrevet ind i styrelsesvedtægten?”.

Baggrunden for Lorentzens spørgsmål er konstateringen af at Fredericia Kommunes ledelse i slutningen af 2021 blev gjort opmærksom på, at borgervejleder Jesper Gottlieb ikke var skrevet ind i styrelsesvedtægten, på trods af at hans ansættelseskontrakt kalder ham for “borgerrådgiver”, såvel som at kommunen i pressemeddelelser, referater fra udvalgsmøder og andre offentlige oplysninger har brugt denne betegnelse. Det var Gottlieb selv, der opdagede problemet. Dette foranledigede forvaltningen til at bede om tilladelse hos økonomiudvalget i Fredericia Kommune til at give ham en tjenestelig advarsel på baggrund af utilfredshed blandt især medarbejdere hos kommunen. Allerede i 2018 forsøgte forvaltningen at skaffe borgervejlederordningen af vejen under budgetforliget, og det gjorde man med den begrundelse at stillingen ikke længere var relevant. Det skete kun et år efter at Jesper Gottlieb var begyndt sit arbejde som borgernes uafhængige vejleder. Sagen endte med at blive taget ud af budgettet efter demonstrationer og kraftige reaktioner fra mange borgere i Fredericia. Gottliebs popularitet blandt mange borgere, har også i det nye forsøg på at fjerne ham, ført til fornyede reaktioner.

Karina Lorentzen Dehnhardt undrer sig over sagen fra Fredericia, især på grund af hendes interesse for de mest udsatte borgere:

– Jeg har valgt at stille spørgsmålet, fordi jeg er meget optaget af udsatte mennesker, der har en sag og har brug for et ekstra kig. Netop derfor er det godt med en borgerrådgiver, og vi har fra politisk side sat flere penge af til formålet, siger hun.

Hun mener samtidig at det er vigtigt, at en borgerrådgiver er uvildig, og dermed ikke skal høre ind under en kommunaldirektør eller en borgmester. Det er præcis det, der er sket i Fredericia Kommune den 7. februar 2022, da økonomiudvalget bestemte at Camilla Nowak Kirkedal, kommunaldirektør i Fredericia Kommune, skulle give borgervejlederen en tjenestelig advarsel.

– Det kan ikke være sådan, at man undgår at skrive det ind styrelsesvedtæften at man har en borgerrådgiver, så man på den måde ikke har en uvildig stilling. Jeg har ikke nogen kommentar til selve forløbet, men jeg er meget optaget af, at vi har en borgerrådgiver, der er uvildig og uafhængig. Det er der nemlig mange borgere, der har brug for. Derfor er det vigtigt, at der er sådan en funktion, understreger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Hvad der ellers er baggrunden for forretningsgangen i Fredericia Kommune har hun ingen kommentar til. Men sagen undrer Lorentzen:

– Hvad er det for en retsstilling, som borgerrådgiveren har? Det bliver alt for besværligt, når det ikke står i styrelsesvedtægten. Kernen i problemet er, at borgerrådgiveren bliver svagt stillet. Hans opgave er ikke at irritere nogen, men det kan da være irriterende at han er det. Men det er opgaven. Jeg ønsker også retssikkerhed for borgerrådgiveren. Det virker som om, at der er udfordringer med hvordan kommunaldirektøren ser borgerrådgiverens rolle, og hvordan rollen er defineret. Vi har sat flere midler af til den her ordning, og derfor skal det altså stå i styrelsesvedtægterne, hvis de skal have penge til stillingen.

Fredericia Kommune har indtil videre fastholdt, at de ikke har ønsket at have en decideret borgerrådgiver. Men dette er i modstrid med oplysninger kommunen har sendt ud i pressemeddelelse i 2017, hvad der står på kommunens hjemmeside, og hvad man ellers har fortalt de sidste 5 år. Karina Lorentzen Dehnhardt fastholder at en borgerrådgiver der er uafhængig, er rigtig godt for mange mennesker:

– Jeg synes det er en utrolig vigtig funktion som en borgerrådgiver har, og derfor er jeg meget optaget af, at det fungerer. Det duer ikke, hvis en kommune kan diktere, hvordan en borgerrådgiver skal opføre sig. For borgerrådgiveren er først og fremmest til for borgeren.