Af Karsten Byrgesen, Folketingskandidat i Syd- og Sønderjylland, Regionsrådsmedlem Region Syddanmark og byrådsmedlem i Fredericia

Elendige forhold, politisk nedprioritering og en psykiatrisk kapacitet der svaret til, at en enkelt købmandsforretning skulle forsyne hele København. Det er vilkårene i psykiatrien, hvor de gamle partiers stemmer bliver er snik snak og tomme løfter.

Der opføres store somatiske sygehuse med annekser til psykiatrien. Der skal ryddes op og tænkes nyt og stort. Der skal opføres et psykiatrisk universitetshospital med behandling, forskning og uddannelse. Universiteterne i f.eks. Odense, Århus, Esbjerg og Kolding er helt naturlige partnere, der med et psykiatrisk universitetshospital kan arbejde i et miljø, hvor både ansatte og patienter har det godt. Det skal være stort. Mange patienter vil have det bedst med en livslang indlæggelse, eller tidsubegrænset indtil udskrivning giver gensidig mening. Fredericia /Trekantområdet er Danmarks centrum og trafikale knudepunkt. Derfor giver det mening at placere det i det område. Odense ny Universitetshospital (OUH) koster 6,2 mia. kr. at opføre. Et psykiatrisk universitetshospital er mindre teknisk, hvorfor anlægsrammen kan ligge i størrelsen 4 mia. kr. Danmark har fem regionshovedkvarterer, der kunne erstattes med et i øst- og et i vest Danmark. Driften til administrationen af de fem regioner er på 4,455 mia. kr. årligt og omfatter 8800 ansatte, hvoraf 3359 er DJØFer og chefer. Et antal der er stigende! Lad os tage et opgør med den forældede regionsorganisation og bruge de sparede milliarder på psykiatrien.