Når bilisterne ikke får sat p-skiven korrekt eller har parkeret ulovligt, klapper staten i hænderne, for her modtager man automatisk 50% af indtægterne uden at røre en finger. Fredericia Kommune udsteder bøderne, der administreres og indkræves af Aalborg Kommune. Oppe nordpå har man nemlig specialiseret sig i parkeringsbranchen på vegne af kommuner.

Fredericia Kommune har haft en aftale med Aalborg Kommune siden den 1. marts 2008. Derfor får man besked om at betale til dem, når der ligger en seddel i forruden på ens bil. Fredericia Kommune mener ikke at de har et overskud på udstedelsen af afgifter. De afregner 50% af bøderne direkte til staten, der således hvert år får en ordentlig rulle pengesedler uden at røre en finger. Herudover betaler man udgifter til administration og indkrævning, samt afholder løn og udgifter til p-vagterne.

Men p-vagterne kan sove roligt om natten, for de tjener deres løn ind flere gange. I 2019 udskrev man bøder for 1.808.573,- kroner i Fredericia Kommune. I 2020 var beløbet 1.434.014,- kroner. Lønudgifterne, udgifterne til bil, tøj, IT-udstyr med mere beløber sig til 400.000,- kroner.

Leder af Vej & Park i Fredericia Kommune, Morten Svanborg, har sagt ja til at gå en tur rundt i Fredericia, for at kigge på parkeringerne og trafikken. Hans opgave er blandt at undersøge, om der er brug for forbedringer i skilte eller parkeringsforhold. Eksempelvis om man skal lave markerede båse til parkeringer, hvad der ikke er alle steder i byen. Han forklarer at det bedst kan betale sig, når man laver ny asfaltering, men at forvaltningen løbende evaluerer på byens parkeringsforhold. Han mener generelt at der er gode parkeringsforhold i Fredericia:

– Vi har mange parkeringspladser, som tilmed er gratis. Hvis man vil gå fem minutter, så kan man nemt finde et sted at parkere. Der er blevet etableret parkeringspladser på Voss-grunden, og derfor er der ikke mangel på parkeringsmuligheder, hvis man er villig til at gå et lille stykke, siger Morten Svanborg.

Eksempel på en ulovlig parkering, der giver en parkeringsafgift. (Foto: AVISEN)

I forbindelse med parkering bliver der udstedt afgifter, hvis man holder ulovligt, herunder også hvis der er krav om en p-skive. Afgiften udstedes af Aalborg Kommune, og det er der en simpel forklaring på, mener Svanborg:

– Det er er en stor opgave, og også en omkostningsfuld opgave for Fredericia Kommune, hvis vi selv skulle stå for alt administration i forbindelse med parkeringsafgifter. VI har indhentet erfaringer fra kommuner, der selv står for administrationen, og vores vurdering er, at det er en dyrere løsning, end at have samarbejdet med de øvrige kommuner i P-nord. Der er er derfor indgået et samarbejde, hvor en lang række kommuner deltager, og hvor Parkeringskontrol Nord står for blandt andet henvendelser, indbetalinger, rykkere, behandling af klagesager, afregning til staten med mere. Der er i øjeblikket mere end 20 kommuner i det samarbejde, siger Morten Svanborg.

Kommunen er klar over, at der er bestemte steder i byen, hvor der udskrives ekstra mange bøder. De såkaldte parkeringsfælder. Her forklarer Svanborg at de vurderer om man kan reducere antallet af bøder ved forskellige tiltage:

– Vi får en opgørelse med steder for afgifter, og forsøger på den baggrund at reducere antallet af afgifter, hvis vi vurderer det er muligt. I Vester Voldgade har vi eksempelvis suppleret de fuldt optrukne vejstriber, som betyder parkering forbudt hvis der er mindre end 3 meter mellem bil og striber, med skilte, fordi vi kunne se mange fik afgifter. Den lille ændring har helt fjernet afgifterne for ulovlig parkering på det sted. På samme måde ser vi at folk glemmer p-skiven på de tidsbegrænsede parkeringspladser, forklarer Morten Svanborg.

Bøderne skal også hjælpe på adfærdsregulering hos trafikanterne. Både i forhold til hvor lang tid de holder parkeret det samme sted, så der er tilgængelige pladser, når folk vil handle, fremfor at nogle optager pladserne til langtidsparkering. Men også af hensyn til bløde trafikanter hvor ulovlige parkeringer kan være farlige. Nogle steder er der dog behov for ændringer, især der hvor last- og varebiler læsser af og på. Eksempelvis i Vendersgade ved I.P. Schmidt gården lige før fodgængerfeltet er der et skilt om, at af og pålæsning er tilladt, men det skaber farlige situationer.

– Det er noget vi kommer til at se nærmere på, siger Morten Svanborg.

Den snoede vej på stedet er i dagligdagen stærkt belastet af af- og pålæsningerne, også ulovlige, samtidig med at mange drejer ind mod midtpunktet for at parkere eller handle. Morten Svanbog henstiller til at man bruge sund fornuft frem for at parkere ulovligt.

Hvis parkeringen er som på billedet, så er det bedre end parkeringsbåse, oplyser Morten Svanborg. (Foto: AVISEN)

En af de typiske fejl mange begår er, at de glemmer at man skal holde ti mener fra vejen og der hvor man parkerer. Det har givet ekstra godt i bødekassen, men nu har man sat nye trekanter op på fortorvet for enden af eksempelvis Riddergade.

– Det er ikke alle, der har opdaget det, men de er der, siger Morten Svanborg.

Udover denne regel med afstand til vejen er der andre steder markeret at man slet ikke må parkere. Nogle gør det så alligevel. Ofte er parkeringerne også et resultat af, at folk skal skynde sig. Men det hjælper dem ikke hvis parkeringsvagten kommer forbi.

Sådan en trekant er der lavet flere steder i byen for at hjælpe bilister med ti meter-reglen. (Foto: AVISEN)

Følger man vejen fra Vendersgade mod Danmarksgade, så er der ulovlig parkering overfor Café K og de øvrige butikker. På vores tur holdt flere biler alligevel der:

– Der må man selvfølgelig ikke parkere. Der kommer vi til det, hvor man ganske enkelt skal tænke på andre end en selv. Sådan gælder det helt generelt, siger Morten Svanborg.

Der skal ses nærmere på situationer som denne, hvor bilernes formål ikke er af og pålæsning. (Foto: AVISEN)
I stede for at holde lige overfor Café K, hvor det er ulovligt, kan man eksempelvis holde på parkeringspladsen ved siden af Landsoldatspladsen. (Foto: AVISEN)

0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
4 Kommentarer
Ældste
Nyeste Mest bedømte
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer

Karen Møberg
Karen Møberg
22:05 - 12. maj 2021 22:05

En af grundene til at man vælger at handle i Kolding Storcenter, da man så kan parkere inden for en rimelig gåafstand.

Somsak
Somsak
05:57 - 13. maj 2021 05:57

Man henviser til brug af sund fornuft…beklager, lige det er der et større segment i Fredericia, der ikke besidder.

Jesper
Jesper
15:17 - 13. maj 2021 15:17
Svar til  Somsak

Gennemsnits iq er ca 100.
Der er individer med en højere iq.
Derfor er der desværre også individer med en iq under 100, ellers ville gennemsnittet være højere end 100.

Og indtil vi får vedtaget en mindste iq for at være i live som menneske, vil der blive udført tåbelige handlinger overalt i vores ‘civilisation’

Hans Thomassen
Hans Thomassen
22:15 - 14. maj 2021 22:15

For nogle år siden var det administration og lejeindtægter af fast ejendom man var alt for dyre, derfor blev det overgivet til Kolding Kommune.
En simpel opgave som indkrævning af parkeringsbøder er så udliciteret til Aalborg Kommune??
Hvorfor kan en helt fremmed kommune gøre det bedre og billigere end i vores egen??
Er der måske mindre fejlmuligheder??
Her er vi dog på hjemmebane og kender de lokale forhold.