Langt de fleste medarbejdere i ældreplejen i Kolding Kommune har et lavt sygefravær. Over 80% af medarbejderne i ældreplejen har et sygefravær der svarer til de erhvervsgrupper der har allerlavest sygefravær i Danmark, f.eks ingeniører. Så plejepersonalet i ældreplejen i Kolding Kommune har, for langt de flestes vedkommende, ikke særlig mange sygedage.

Men sygefraværet for plejepersonalet i Kolding Kommune er over landsgennemsnittet. Det skyldes at der er medarbejdere der har et hyppigt sygefravær eller har gentagne perioder med sygefravær. Det kan skyldes fysiske sygdomme men det kan også skyldes f.eks udbrændthed, stress eller livskriser. Kolding Kommune vil i 2023 sætte fokus på en hurtigere afklaring af hvad sygefraværet drejer sig om, hvordan denne type sygefravær kan forebygges, hvordan lederne i ældreplejen kan forventningsafstemme med de medarbejdere der har et højt sygefravær og hvordan medarbejdere der er blevet langtidssyge bedst muligt kan hjælpes tilbage på arbejde.

Søren Rasmussen, der er formand for Kolding Kommunes politiske udvalg, Senior, udtaler:

– Vi ved at vores medarbejdere i ældreplejen løber rigtigt stærkt hver dag for at pleje det stigende antal ældre der kommer til i disse år. Og vi ved at langt hovedparten faktisk har et meget lavt sygefravær. Vi vil i 2023 sætte fokus på, hvordan vores ledere i ældreplejen kan hjælpe den gruppe af medarbejdere der har et højt sygefravær. Hvis du har en skulderskade kan du måske komme tilbage på deltid og læse avis for plejehjemsbeboere og hvis du har en livskrise skal du måske møde senere i en periode så du kan nå at aflevere børnene i børnehave. Vi tror på at hurtigere afklaring og tilbagevending til arbejdspladsen både gavner den medarbejder der er sygemeldt og de kollegaer og borgere der har brug for medarbejderen.

I 2023 vil Center for Medarbejderudvikling analysere sygefraværet i Kolding Kommunes ældrepleje og understøtte lederne i ældreplejen i, hvordan de bedst muligt kan forebygge sygefravær.

Kolding Kommune har i budget 2023-26 et mål om at sygefraværet i ældreplejen nedbringes til landsgennemsnittet.