Nogle gange rammes familier af flere udfordringer på samme tid. Udfordringer som er svære – og som går ud over hele familiens trivsel. Både børn og voksne. Forældre kan af forskellige grunde blive ramt af arbejdsløshed – og risikerer at skulle være på kontanthjælp i lang tid. Årsagerne og konsekvenserne kan gå hårdt ud over børnene og påvirke deres trivsel og læring.

Tidligere er familier med udfordringer på flere fronter ofte blevet mødt af et kommunalt system, som forsøgte at tage hånd om problemerne enkeltvis – og familien har skulle forholde sig til mange forskellige medarbejdere og planer på én gang. Det kan være svært og ikke altid hjælpsomt i en belastet situation.

Det gør vi op med nu! Fremover skal det være en helt anden og samlet oplevelse for familierne at modtage hjælp. Tingene hænger sammen og påvirker hinanden. Vi mener, at familier der står i en situation, hvor forældrenes arbejdsliv er truet og børnene mistrives, skal mødes af én samlet indgang til at få hjælp. – Én indgang, hvor vi ser på hele familiens samlede situation – og lægger én samlet plan, der hjælper hele familien. Den indgang hedder Job & Familieliv.

Job & Familieliv

Det overordnede mål i Job & Familieliv er at få familier til at lykkes. For os betyder det, at få rykket forældrene tættere på arbejdsmarkedet og få skabt bedre trivsel i hele familien. Vi arbejder med at sikre stabil skole- og dagtilbudsgang for børnene og sikre tilknytning til fritidslivet for familiens børn og gerne voksne. Vi skal arbejde med alternative løsninger frem for anbringelser. Vi tror på, at vejen dertil er “brolagt” med en helhedsorienteret tilgang fra start til slut. Altså lige fra det første møde med familierne, i selve sagsbehandlingen og i sammensætningen af hver families specifikke helheds familieplan, skriver Kolding Kommune i en pressemeddelelse.     
 
Tværfaglighed er således kodeordet og skal bidrage til, at vi lykkes med den samlede indsats, hvor familierne oplever én indgang og én fælles plan for at nå sine mål som familie. 
Vores mål er at:
– Familierne får lettere ved at nå deres mål sammen med os.
– Familiernes samlede trivsel øges.
– Forældrenes tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse øges.
– Børnene får en mere stabil skolegang.
– Vi tror på, at når vi hjælper de voksne, så hjælper vi også børnene.

Job & Famileliv – et samarbejdsprojekt
Job og Familieliv etableres pr. 1. januar 2023, og støttes af Den A.P. Møllerske Støttefond med 2.152.500 kr.