Kasper Søstrøm Müller er uddannet socialrådgiver fra Aalborg Universitet. Til dagligt arbejder han som projektchef for den boligsociale Helhedsplan i Sønderparken og Korskærparken i Fredericia. Han har ikke tidligere været politisk engageret, men med Moderaterne har han fundet et ståsted han kan stå inde for. Dyderne fra arbejdslivet er noget Søstrøm vil føre med ind i sit politiske virke, hvor han via erfaringen fra området vil gøre en forskel.