Efter et skoleår med meget svære vilkår for trivslen, undervisningen og fællesskabet i skolen peger Danmarks Lærerforenings medlemmer på en række tiltag, der skal få undervisningen tilbage på sporet.

I en stor medlemsundersøgelse blandt medlemmerne af Danmarks Lærerforening peger lærerne meget tydeligt på en række tiltag, der skal få folkeskolen tilbage på sporet, når landets elever igen samles i klasserne til et forhåbentlig mere normalt skoleår.

– 94 procent ser i ”meget høj”, ”høj” eller i ”nogen” grad tolærerordninger som et brugbart tiltag for at sikre en god genstart af skolen.

– 94 procent ønsker sig mere tid til den enkelte elev.

– 96 procent af de adspurgte lærere i undersøgelsen mener i ”meget høj”, ”høj” eller i ”nogen” grad, at der skal prioriteres ekstra ressourcer til de mest udsatte elever for at sikre en god genstart af skolen efter corona.

– Lærerne længes efter at lykkes med deres vigtige undervisningsopgave, og det er en længsel, der rækker længere bagud end corona. Pandemien har gjort det tydeligt for alle, hvor stor og vigtig en opgave undervisningen i folkeskolen er. Det har haft den effekt, at skolen får stor politisk opmærksomhed, hvor politikerne gerne vil gøre noget godt for skolen, siger Gordon Ørskov Madsen, formand i Danmarks Lærerforening.

Medlemsundersøgelsen blandt Danmarks Lærerforenings medlemmer blev gennemført i maj måned, og allerede i starten af juni kvitterede et bredt flertal af Folketingets partier med en aftale, der tilgodeser en række af lærernes ønsker. Blandt andet er der i dette skoleår langt bedre muligheder for at sløjfe de såkaldte UUV-timer og i stedet bruge ressourcerne på for eksempel at være to lærere i klassen ad gangen.

– Det er meget positivt, at politikerne på Christiansborg i dén grad lytter til skolens professionelle og begynder at skabe konkrete og mærkbare forandringer. Det er virkelig et positivt nybrud, at vi nu i højere grad end tidligere kan indrette skolen efter de lokale forhold. Det vil betyde en ægte forskel for både lærere og elever, siger formand i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen.

Danmarks Lærerforening bakker op om medlemmernes ønsker om bedre tid til den enkelte elev og flere ressourcer til udsatte elever. Derfor ønsker formand Gordon Ørskov Madsen, at de positive tiltag i den politiske aftale fra starten af juni permanentgøres og udvides:

– De midlertidige muligheder i aftalen skal være en del af grundlaget for de permanente ændringer af folkeskoleloven, som undervisningsministeren har varslet. Vi ved fra både praksiserfaring og forskning, at tid til den enkelte elev er en betydelig faktor for elevernes udbytte af undervisningen. Både kommunalt og på den enkelte skole er der behov for, at vi får drøftet, hvordan vi kan frigøre ressourcer til tiltag, der tager afsæt i de udfordringer, der er på den enkelte skole og i den enkelte klasse.

Medlemsundersøgelsen er foretaget i maj måned 2021. I alt 12.626 medlemmer af Danmarks Lærerforening, som arbejder i folkeskolen, har svaret på undersøgelsens spørgsmål.

Se hele undersøgelsen fra Danmarks Lærerforening her.