De mange høringssvar har gjort indtryk på byrådet, som valgte at annullere besparelsen på pædagogernes arbejdstid på 3 mio. kr. for at sikre flere ressourcer til implementeringen af den nye folkeskolereform. Samlet opnår byrådet stadig den påkrævede besparelse på 80 mio. kr., der bringer balance i kommunens økonomi.

”Jeg vil gerne rose alle partierne for at tage ansvaret på sig. Vi havde en bunden opgave, som vi har løst i fællesskab. Det vedtagne budget skaber troværdighed om kommunens økonomi og giver mulighed for at investere offensivt i udvikling og velfærd”, siger Borgmester Jacob Bjerregaard.

Engangsinvesteringerne i 2015 er gået til en række målrettede puljer til blandt andet cykelstier, velfærdsinnovation, branding og byudvikling.

”Vi er rigtig glade for, at vi nu omsider kan anlægge cykelstien til Bredstrup og, at vi kan sikre bedre fysiske rammer til specialbørn, som skal inkluderes, ved at afsætte 2 mio. kr.”, siger Pernelle Jensen fra Venstre.

Dansk Folkepartis Susanne Eilersen, 1. viceborgmester, er også tilfreds med budgetforliget.

”Vi har lyttet til pædagogernes bekymringer over besparelsen på arbejdstid, og derfor er jeg glad for at det lykkedes at få den fjernet. Vi er også glade for brandingpuljen, der giver mulighed for opsætning af infoskærme i byen, der fortæller om aktiviteter i byen og formidler byens historie til turister”, fortæller Susanne Eilersen.

Selvom det ikke lykkedes De Konservative at få skattelettelser for erhvervslivet med i budgettet, er Jean Brahe tilfreds med det samlede resultat: ”Det er godt, at det på Børn- og Ungeområdet er lykkedes at tilbagekøbe besparelser, samtidig med at der er afsat penge til udvikling af Fredericia. Det er en forudsætning for at kunne tiltrække ressourcestærke borgere.”

SF’s Jane Findahl er godt tilfreds med partiets markante aftryk på den endelige aftale:
“På det grønne område har SF fået opbakning til, at Fredericia skal være CO2 neutralt senest i 2030 og vi har fået afsat 1,25 mio. kr. i 2015 til det arbejde. Alt i alt er dette budget en stor sejr for klima og miljø og det er vi meget tilfredse med i SF”, siger Jane Findahl.

Enhedslistens Cecilie Roed Schultz har især haft fokus på børn og unge:
”Vi er glade for at have fået mere lighed ind i budgettet, især på Fritidspasordningen, så udsatte børn og unge stadig får mulighed for at gå til fritidsaktiviteter, ligeledes ser vi investeringspuljen på 2 mio. kr. til Børne- og Ungeområdet som et stort plus.”

2. viceborgmester Ole Steen Hansen, Socialdemokratiet, fremhæver også Børn- og Ungeområdet:
”Vi er glade for, at vi fik tilført 3 mio. kr. til Børn- og Ungeområdet til pædagogernes forberedelsestid på skolerne. Vi er også stolte over at kunne indfri løftet om cykelstier til lokalområdernes skolebørn, og så har vi afsat midler til forskning i ny velfærdsteknologi for at videreudvikle tankegangen fra Længst muligt i eget liv.”

Budgettet vedtages endeligt på byrådsmødet mandag den 6. oktober 2014.

Læs ændringerne til budgetforliget her: http://www.fredericiaavisen.dk/site/da/Avis/news/show/12644