For naboerne på Egebæksvej i Fredericia er det med stor undren, at grundetvandet fortsætter med at fosse ud. Naturen tager nemlig skade, fortæller de. 

En af naboerne, Allan Sundahl har boet mere end 35 år i området. Han er målløs over udviklingen i byggesagen, hvor hverken klager, høringer eller beviser er blevet lyttet til. 

Allan Sundahl har fundet søen, men intet er som det plejer at være. Han har boet i området gennem 35 år, og nu frygter han for naturen. Foto: AVISEN

– Gennem mine 35 år herude har der været et væld af dyreliv. Det har vi alle nydt godt af. Her skulle der være en sø, men nu er vandstanden faldet mere end 50 centimeter, så de rådyr, der normalt har brugt vandhullet til at drikke, kan dårligt drikke herfra nu. 

Det bekymrer også byrådspolitiker, Inger Nielsen fra Dansk Folkeparti. Hun har iklædt sig gummistøvler, men jorden slår revner og tørken er indtrådt, så de var unødvendige. 

Inger Nielsen havde fundet gummistøvlerne frem, men det var unødvendigt. Foto: AVISEN

– Jeg er virkelig skuffet over udviklingen i denne sag. Det er tydeligt for enhver, at det er gået for stærkt med godkendelserne, samt at konklusionerne på dispensationerne, ikke holder. Det er ordene fra Inger Nielsen, imens vi leder efter søen. 

Anette Uhre forstår ikke, hvor man har ikke har lyttet til de aspekter, som en større gruppe naboer har præsenteret Fredericia Kommune for. Foto: AVISEN

For Anette Uhre er det chokerende at se, at de aspekter, som naboerne advarede imod nu viser sig at blive til virkelighed. 

– Vi har naboer, der vil opleve ekstreme mængder vand på deres grund, når man hæver disse grunde, og samtidig pumper vand ud. Ingen har lyttet til os og de problemstillinger, vi har rejst. Vi har intet imod nybyggeri eller nye tanker, men det skal foregå efter bogen. Det skal være lovligt. Jeg er helt med på, at man dispensere, men der er krav, der skal opfyldes, og når man vælger at bygge på 25 procent af grunden, så er grunden presset maksimalt i dette område, siger hun.

– Der er samtidig givet flere dispensationer, som vi ikke forstår, blandt andet til en terrasse, hvor man ikke skal rykke huset tilbage. Man bygger en terrasse mod stranden, selvom huset er bygget på kanten til strandbeskyttelseslinjen. Der er også højden, hvor man går væsentligt op. Normalt må det være 3,2 meter og det afviger man fra. Rapporten fortæller også, at man skal sikre området og det har vi også skrevet i svaret, men man gør det modsatte i Fredericia. Det er meget bekymrende, tilføjer Uhre. 

Inger Nielsen mener, at man må tage byggesagen op igen. Naturen må ikke tabe, som den gør her, tilføjer hun. Foto: AVISEN

Inger Nielsen ønsker svar på flere spørgsmål i denne sag, og derfor han hun taget fat på forvaltningen i Fredericia Kommune. 

– Jeg er meget bekymret over grundvandet, da vi er en klimakommune, der har tilsluttet os verdensmålene. Det hænger ikke sammen med at pumpe 2,5 millioner liter vand ud om ugen. Man pumper ud i 40 uger uden der sker noget. Det holder ikke, naturen vil tabe i sidste ende. At grundene får pumpet så meget vand yder helt uhyrligt, siger politikeren. 

Inger Nielsen fortæller også, at hun har spurgt til sagen, men ikke fået konkrete svar endnu. 

– Jeg har blandt andet spurgt til dispensationen, og den begrundelse, som forvaltningen og udvalget har givet. Man kan ikke dispensere for at dispensere, så de borgere, der bor her, skal kende grundlaget for tilladelserne. Den har jeg rykket for igen, fordi jeg fik de samme svar, som jeg havde i forvejen. Det om grundvandet er bekymrende, men man kan også spørge passer de to huse ind? Når jeg ser rundt, ser jeg helt almindelige parcelhuse. Passer to store villaer så ind her? Nej, det gør de ikke, mener Nielsen. 

Naboerne frygter også oversvømmelse i deres haver, som konsekvens af byggeriet. Foto: AVISEN

Inger Nielsen har efterhånden gravet sig godt ned i sagen, og hun undrer sig over processen og udviklingen. 

– Jeg ved ikke, hvad der er gået galt. Jeg kan se, at naboernes høringssvaret ikke er medtaget. Jeg kan se, naboerne har haft mange spørgsmål, men det er ikke alle svar og bemærkninger, der er medtaget. Derimod er udsigten medtaget, og den var der ikke klaget over. Jeg synes, at det er gået galt fra starten, men jeg ved endnu ikke, hvor det er gået galt, men det vil jeg undersøge endnu mere.

Anette Uhre fortæller også, at man allerede i december klagede til klagenævnet, men først modtog kvittering for klagen i maj med et svar på, at der kunne gå ni måneder mere. Imens fortætter byggeriet. 

– Nu har bygherre fået lov til at bygge, og man er gået i gang, selvom det er sendt til planklagenævnet. Jeg undrer mig over hvorfor, at det skal ligge i 4,5 måned før, at den sendes videre. Det er ikke normalt. Man skal sende den videre med det samme, og jeg har selv været ansat i det offentlige gennem mange år. Her sender man sådan noget videre pr. automatik. Jeg er ærlig talt dybt rystet. Det kan komme så vidt, at By- og Planudvalget skal tage stilling til om, det skal brækkes ned, for hvad jeg ser herude, kan næppe være lovligt. Naturen taber stort, det går ud over dyreliv, samtidig med, at naboerne er kede af udviklingen, siger Inger Nielsen.

Hvis man har ansøgt efter bogen og fået godkendelserne, hvordan skal man så forholde sig som bygherre? 

– Det kan naturligvis være svært, men regler er regler. I denne sag ser det ud som om, at bygherren har fået lov til alt. Andre naboer må løfte en væg 30 centimeter, mens andre må ingenting. Det duer kort sagt ikke, at der ikke er ens regler. Vi er nødt til at sende et signal til de mennesker, vi lever sammen med, som lyder, at når lokalplaner er vedtaget, så gælder de. Jeg er helt med på, at der kan være forhold omkring erhvervsområder og lignende, men i sådanne boligområder med så mange interessenter, så må man lytte og følge reglerne. Det vil Dansk Folkeparti tage med i budget 2022. Det skal omgående ændres, så man følger de regler, der er. 

Spor efter slangerne – da man pumpede vandet direkte ud i Lillebælt. Metervis af slanger ligger på stranden. Foto: AVISEN

Uhre oplyser også, at naboerne valgte at gå sammen om et høringsvar, fordi flere rammes af byggeriet, der er ekstra hård ved haverne. I den forbindelse har der været forskellige holdninger til hvilken vej vandet løber.

– Det sjove er dog, at mange af de aspekter husker kommunen ikke nu, men vi var flere der hørte, at vandet løb opad, men jeg tænker ikke, at naboerne på Damsbovej vil opleve, at vandet løber ind i deres haver, men det vil vores naboer, og det holder ikke. Vi er samtidig kede af, at der altid har ligget et hus på grunden, men hvorfor skal der nu presses to ind. At udnytte en ejendom og et område på denne måde, havde vi ikke vores vildeste fantasi forestillet os, siger Uhre.

– Vi fik lige pludselig smidt et myndighedsprojekt i vores e-boks sidste år. Bygherre var i her december 2019, hvor min mand talte med ham. Min mand sagde til ham, at det er en fugtig grund og der sagde bygherre, at Fredericia kommune var large omkring det. Min mand sagde. at der var regler der skulle følges, så vi tog det roligt. Vi forventede, at byggeriet også skulle følge reglerne, men da vi så materialet kunne vi konstatere, at det er vanvittigt hvad man kunne få lov til. Det er klart, at vi vil have byggeriet skal være lovligt som de andre huse. Det er det, som vi er interesseret i og så skal forvaltningen tage det alvorligt. Det har været en ren farce, vi har været vidne til. 

Artikelserien om Egebæksvej fortsættes.