Den 30. juni 2014 rejste Københavns Politi tiltale mod 4 personer for at have deltaget i såkaldte “DOS-angreb” på en række organisationers og foreningers hjemmesider, hvorved organisationerne og foreningerne blev hindret i at råde over hjemmesiderne.

Ved DOS-angrebene sendte gerningsmændene ved hjælp af hackerværktøjer utallige forespørgsler til foreningernes hjemmesider, der til sidst helt eller delvis blev lagt ned i gennem længere tidsrum. Blandt de ramte var blandt andre fagforeningen 3F, dennes arbejdsløshedskasse, HK, LO og Socialdemokraterne.

Ved angrebet på 3F´s arbejdsløshedskasse blev ca. 30.000 arbejdsløse i et par døgn hindret i at indberette dagpenge.

Angrebene, der udsprang af konflikten, hvor fagforeningen 3F i sommeren 2012 gennemførte en blokade af Restaurant Vejlegården i Vejle, blev efter politiets og anklagemyndighedens opfattelse foretaget af medlemmer af internetgruppen Anonymous, der er en uorganiseret gruppe af mennesker, der selv angiver at kæmpe for ytringsfrihed.

En af de tiltalte er tillige tiltalt for i adskillige tilfælde at have forsøgt at skaffe sig adgang til databaserne hos en række offentlige institutioner – herunder CPR-registeret, foreninger og virksomheder og i to tilfælde at have haft held med dette forehavende.

Tiltalen skete efter en omfattende efterforskning på grundlag af uddrag af chat-logs samt it-undersøgelser, hvor det lykkedes at afdække identiteterne bag de tre “nicknames” (kaldnavne), som var anvendt i chat-logsene.

Domme

I Københavns Byret blev der i dag afsagt domme, der i det væsentlige er i overensstemmelse med anklageskriftet. Den ene tiltalte, som måtte anses for at have en ledende rolle, blev idømt fængsel i 60 dage (betinget) med et års prøvetid og vilkår om afvikling af samfundstjeneste i 60 dage. En anden tiltalt blev idømt fængsel i 40 dage (betinget) og med vilkår om samfundstjeneste i 40 dage. En tredje blev dømt til psykiatrisk behandling. En fjerde er udskilt, da han har taget ophold et ukendt sted i udlandet.

De tre domfældte er blevet dømt til i fællesskab at betale kr. 1.468.167 i erstatning til fagforeningen 3F.