Tilliden på handicapområdet er fortsat udfordret, viser ny gap-undersøgelse. Der er behov for genetablering af tilliden, og derfor lancerer Det Centrale Handicapråd otte anbefalinger, som skal øge tilliden mellem borgere med handicap og den kommunale sagsbehandling

Det er helt afgørende for borgere med handicap eller pårørende til en borger med handicap, at der er tillid til kommunens sagsbehandling. Hjælpen skal komme, når der er behov for den, og der skal være tillid til, at den tilrettelægges ud fra individuelle behov.

Det er desværre ikke altid tilfældet, og derfor lancerer Det Centrale Handicapråd nu otte anbefalinger, som skal sikre fokus på arbejdet med at mindske tillidskløften.

– Ingen kan være i tvivl om, at tilliden på handicapområdet er udfordret. Der er stor forskel på borgernes grad af tillid alt efter hvilken kommune og forvaltningsområde borgeren er tilknyttet. Det er bekymrende, og derfor er vi i Det Centrale Handicapråd ikke i tvivl om, at vi med disse otte anbefalinger kan bidrage med perspektiver til, hvordan vi kan få genetableret tilliden samt sikre kontinuerligt fokus på og pres for politisk handling, fortæller formand for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled.

Anbefalingerne henvender sig til både social- og ældreministeren, regeringen, landets kommunalbestyrelser og de kommunale handicapråd, som hver især har mulighed for præge debatten og igangsætte initiativer, som kan imødekomme de store udfordringer omkring tilliden til sagsbehandlingen.

– Vi ved, at det er på de tre niveauer, der er potentiale for at skabe forandringer, som kan medvirke til at øge borgernes tillid til, at de får den hjælp og støtte, som de har ret til. Nogle af vores anbefalinger omhandler rådgivning på området og om mere viden på området, og her er der behov for en indsats fra regeringen og Folketinget. De øvrige anbefalinger omhandler eksempelvis intern koordinering mellem forvaltningsområderne og efteruddannelse af sagsbehandlerne, og her er det den enkelte kommune, som skal trække i arbejdstøjet, konkluderer Liselotte Hyveled.

Gap-undersøgelse understreger behov for øjeblikkelig handling
Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap”, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har foretaget for Det Centrale Handicapråd.

Undersøgelsen viser, at der fortsat er stor forskel – et gap – mellem borgernes, kommunale sagsbehandlere og lederes oplevelse af mødet med hinanden samt oplevelserne af sagsbehandlingen. En forbedring af dette er fuldkommen afhængig af en fælles indsats på nationalt og kommunalt niveau.

– Denne gap-undersøgelse er en aktuel status på tilliden og dermed en opfølgning på den analyse, som Det Centrale Handicapråd fik udarbejdet i 2015. Aktuelt kan vi endnu en gang se, at det er i forhold til at få den hjælp man har ret til, hensynet til det individuelle behov samt brug af ekspertviden, hvor de største tillidskløfter er at finde. Der kan derfor ikke være tvivl om, at vi nu er på den anden side af rettidig omhu, og at der er behov for handling hurtigst muligt,” lyder det fra formanden for Det Centrale Handicapråd, Liselotte Hyveled, der uddyber:

– Regeringen bør rette deres blik mod handicapområdet og sikre politisk handling i form af bedre og mere relevante uddannelser for sagsbehandlere samt større krav til efteruddannelse. Samtidig bør kommunerne forpligtes til at tilbyde rådgivning fra en uvildig instans, så borgerne kan blive vejledt undervejs i deres sagsforløb og om de vurderinger, som foretages.

– Kommunerne bør derudover øge deres brug af ekstern specialviden og i højere grad inddrage handicaporganisationer eller VISO, når der skal foretages vurderinger samt sørger for, at der er åbenhed og dialog omkring processen og afgørelserne. Slutteligt er det helt afgørende, at kommunerne arbejder med den interne koordinering – at de tager ansvaret for koordineringen af borgernes sager, sådan at de ikke skal rende spidsrod mellem forskellige afdelinger. Sidst men ikke mindst bør de kommunale handicapråd i langt højere grad være en del af den kommunale planlægningen af nye initiativer på området, idet de kan bidrage med ekspertviden herom.

Det Centrale Handicapråds Anbefalinger til øget tillid på handicapområdet
Anbefalinger til social- og ældreministeren og regeringen

  1. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at social- og ældreministeren tager initiativ til regelmæssig gentagelse af undersøgelsen ”Inddragelse og tillid i mødet mellem kommunerne og borgere med handicap”
  2. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at regeringen styrker fokus på handicapområdet på socialrådgiver- og socialformidleruddannelserne, samt mulighederne for efteruddannelse
  3. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunerne forpligtes til at tilbyde rådgivning til borgere fra en uvildig/uafhængig instans fx borgerrådgivere
  4. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen styrker faglighed, vejledning og rådgivning

Anbefalinger til kommunalbestyrelserne

  1. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen sikrer kommunalpolitisk og ledelsesmæssig fokus på tillid og kommunikation
  2. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen sikrer tydelighed om, at koordinering i indsatser er kommunens ansvar
  3. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at kommunalbestyrelsen inddrager det kommunale handicapråds erfaringer i planlægning af initiativer for at øge tilliden og i forbindelse med temperaturmålinger af tilliden i jeres kommune

Anbefaling til kommunale handicapråd

  1. Det Centrale Handicapråd anbefaler, at de kommunale handicapråd beder om svar på, om kommunalbestyrelsen forholder sig til disse anbefalinger. Bland jer og vær med til at kvalificere drøftelsen om tillid og inddragelse i jeres kommune!
0 0 stemmer
Artikel Rating
Følg
Notikation om
guest
0 Kommentarer
Inline Feedbacks
Se alle kommentarer