Cafékæden Original Coffee ApS skal betale en bøde på 40.000 kroner. Det har Københavns Byret afgjort, efter Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt kæden for ikke at ville modtage kontanter som betaling.

Det var et brud på betalingsloven, da cafékæden Original Coffee ApS i en periode på fire måneder ikke ville lade kunder betale med kontanter.

Det har Københavns Byret afgjort i en sag, hvor Forbrugerombudsmanden havde politianmeldt kæden for at overtræde kontantreglen i betalingsloven. Som følge af lovovertrædelsen har kæden fået en bøde på 40.000 kroner.

Virksomheder skal som udgangspunkt tage imod kontanter mellem kl. 06.00 og 22.00, medmindre der er tale om fjernsalg – som for eksempel nethandel – eller et ubemandet selvbetjeningsmiljø.

En række kunder har klaget til Forbrugerombudsmanden, efter deres betaling med kontanter blev afvist hos Original Coffee.

Efter at have indskærpet kontantreglen for Original Coffee, men fortsat modtaget klager over caféens afvisning af at modtage kontant betaling, politianmeldte Forbrugerombudsmanden caféen i december 2021.

Caféen begrundede blandt andet afvisningen af kontant betaling med covid-19-pandemien, manglende byttepenge og risikoen for indbrud. Kæden indførte kontant betaling i caféerne den 1. februar 2022.

Det har ifølge Københavns Byret haft betydning for bødens størrelse, at Original Coffee flere gange er blevet informeret om reglerne uden at ændre praksis, samt at der er tale om en større virksomhed med 11 caféer og en større omsætning. Retten lagde også vægt på det i sagen oplyste om omkostninger ved at tage imod kontanter. Retten afviste, at covid-19-pandemien kunne berettige afvisning af kontanter.

Dommen kan ankes.

Forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen siger:

– Medmindre der er tale om selvbetjening eller handel på nettet, skal forbrugerne kunne betale med kontanter. Det følger af kontantreglen, og den skal naturligvis efterleves ligesom al anden lovgivning.

Lovgrundlag:

Ifølge betalingslovens § 81, stk. 1, har betalingsmodtagere pligt til at modtage betaling med kontanter i tidsrummet fra kl. 06.00 til kl. 22.00, hvis de modtager betaling med betalingsinstrumenter såsom betalingskort eller mobilbetaling.

Pligten til at modtage kontakter gælder ikke ved fjernsalg, for eksempel via internettet. Kontantreglen gælder heller ikke ved betalinger i ubemandede selvbetjeningsmiljøer, som for eksempel ubemandede benzinstationer, jf. betalingslovens § 81, stk. 2.

Betalingsmodtagere, der er beliggende i et af de områder, som erhvervsministeren har udpeget som særligt røveriudsatte områder, kan begrænse deres modtagelse af kontanter til tidsrummet mellem kl. 06.00 og 20.00. I så fald skal betalingsmodtageren opsætte skilte herom. Det fremgår af betalingslovens § 81, stk. 3.

Overtrædelse af kontantreglen kan straffes med bøde, jf. betalingslovens § 152, stk. 2.